Meningsfullt lärande: Demokrati och samtal i skolan

Arbetet med skolutveckling och kooperativt lärande har de senaste åren lett oss in på nya områden. Nu har vi nöjet att presentera en ny bok som tar steget vidare: Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan. Den finns nu ute på Studentlitteratur, Bokus & Adlibris.

Skolan har stor betydelse för både individer och samhället och är en plats där elever ska utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska stötta elever att utveckla sin identitet och bli demokratiska medborgare som kan förverkliga sig själva och påverka sin omvärld. Detta är ett fantastiskt och komplicerat uppdrag. Denna bok tar sig an undervisning genom begrepp som meningsfullhet, autentiskt lärande, demokratiskt deltagande, gemenskap och personlig utveckling.

Människan är en meningsskapande varelse som söker mening i livets olika ögonblick. Vi försöker förstå vår värld samtidigt som vi deltar i den. Vi är alla på en resa genom livet där vi söker efter sammanhang där vi kan frodas och utveckla vår identitet. Trots detta kan skolan bli en plats som elever upplever som meningslös, där de främst söker svar på frågor de själva inte ställt kring ett innehåll de inte är engagerade i. Så måste det inte vara. I denna bok undersöks vad meningsfull skola är utifrån skolans huvuduppdrag: god kvalitativ undervisning. När undervisningen är relevant, intressant, inbjudande och utvecklande kan läraren lösa flera pedagogiska utmaningar såsom brist på motivation, stök i klassrummet och elever som inte lär sig. 

Boken är skriven av lärare och för lärare med undervisningspraktiken i fokus. Teori varvas med praktik – du får kunskap om fem pedagogiska metoder och mängder av praktiska tips på hur du kan öka elevens känsla av mening och sammanhang i undervisningen. Boken kan användas för att utveckla din undervisningspraktik, utmana och utveckla i kollegiet och som ett underlag för pedagogiska diskussioner.

Här kan du läsa ett smakprov och beställa boken: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/lararutbildning-och-pedagogik/sociala-relationer-och-konflikthantering/meningsfullt-larande/

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789144139692/meningsfullt-larande-demokrati-och-samtal-i-skolan/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/meningsfullt-larande—demokrati-och-samtal-i-skolan-9789144139692

Lämna ett svar