Att spåna idéer i kollegiet på ett kooperativt sätt

Dags att lyfta blicken mot kommande läsår, fokusområden, nya prioriterade mål och intressanta arbetsområden inom olika ämnen. Det kan många gånger kännas tungt att försöka se bortom mållinjen för terminen men det är samtidigt nu vi behöver göra det. Det är nu vi har alla erfarenheter från det gångna läsåret färska i minnet och kan göra de bästa prioriteringarna inför nästa läsår. Hur kan vi skapa engagemang och delaktighet i att spåna idéer kollegor emellan, både nu i juni och under andra delar av läsåret? Hur får vi allas tankar att värderas lika?

Oavsett hur vi väljer att organisera idéspåning är det av allra högsta vikt att avsätta tanketid inför varje moment där tankar ska delas med en eller flera andra.

Stafetten

Strukturen Stafetten är en form av Brainstorming där varje deltagare får flera chanser att dela tankar och bygga på andras idéer. Varje lärgrupp har ett stort papper på väggen och en penna. Den som står på tur går fram till pappret och delar sin tanke i skrift eller bild. Hen ställer sig sedan längst bak. Gruppen roterar tills att pappret är fullt eller att gruppen inte kommer på fler saker. Skulle personen på tur inte komma på något nytt fyller hen i, ringar in, stryker under och ställer sig sist med en ny möjlighet till tanketid inför nästa delning.

Uppgifter att brainstorma kring kan t ex vara:

  • Sätt att stärka relationerna skola-hem
  • Ämnesområden att samarbeta ämnesövergripande kring

Karusellen

Karusellen fungerar på liknande sätt som Stafetten. Här roterar lärgruppen från uppgift till uppgift och samtalar vid varje station innan de skriver ner sina tankar och bygger vidare på tidigare gruppers idéer. Eventuellt kan roller som Sekreterare, berättare, uppmuntrare och fokushållare användas för att styra samtalen i grupperna ytterligare.

Uppgifter att samtala utifrån kan t ex vara:

  • Utgå från resultatet på en av frågorna i kvalitetsundersökningen: Vad har möjliggjort det goda resultatet och vad borde vi därmed fortsätta göra?
  • Hur kan vi arbeta för att få eleverna i åk 7 att förstå varför skolan är viktig?

Par på tid

Par på tid är en struktur som på ett effektivt sätt får alla delaktiga i samtal. Den kräver inte särskilt mycket tid för att kunna genomföras och fördelar talutrymmet utifrån en given tidsram. Kom ihåg att ge tanketid innan tankedelningen börjar. Strukturen fungerar bra när tankeverksamheten har varit igång en stund och det snart är dags att eventuellt formulera de individuella tankarna i skrift. Det ger då stöd att först ha fått möjlighet att uttrycka dem muntligt och att kunna låna kloka tankar av sin ögonkompis.

Samtalsämnen skulle kunna t ex vara:

  • Inom vilka områden i ditt ämne ser du samarbetsmöjligheter med andra ämnen?
  • Vilket fokusområde borde prioriteras högst nästa läsår enligt dig?

Efter att ha spånat idéer och tankar gemensamt på det här sättet är det lättare för respektive individ att formulera sina egna tankar. Till sin hjälp har hen då både just sina egna tankar som har prövats i par och grupp och sina kollegors kloka tankar att låna eller bygga vidare på. Kanske kan du hitta fler sammanhang där den här typen av strukturer skulle vara gynnsamt i ditt kollegium? Hur tar ni t ex er an klasskonferenser, upplägg för föräldramöten, planering för lägerverksamhet osv?

Självklart kan tipsen för Kooperativa samtal i kollegiet och delar av Att utvärdera i kollegiet på ett kooperativt sätt användas även vid idéspåning.

Lämna ett svar