Att enas i kollegiet på ett kooperativt sätt

“Kom överens om…” Lättare sagt än gjort. När elever ska komma överens om något hjälper vi dem ofta på traven genom att vara samtalsledare och ger dem strukturer och strategier för hur man kommer överens. Sen blir det personalmöte och plötsligt är våra kloka tankar om hur man gör för att enas, på ett demokratiskt sätt där alla får möjlighet att komma till tals, som bortblåsta. Hur kan vi konkret ta hjälp av det kooperativa lärandets strukturer när vi ska enas i arbetslaget, i ledningsgruppen eller i hela kollegiet?

Huvuden ihop

När vi vill ha relativt snabba beslut som kanske rör frågor där det finns ett antal olika alternativ att välja mellan kan Huvuden ihop vara en bra struktur att ta till. Bilderna symboliserar vikten av att först få egen tanketid, därefter samtala och enas, hur en person presenterar gruppens svar och då får positiv förstärkning från gruppen som visar att de håller med. Strukturen kan i större grupper med fördel kombineras med Multisvar.

Frågor som kan vara aktuella:

  • Ska vi åka till skogen, stranden eller skateparken på den kommande aktivitetsdagen?
  • Vilket ansvarsområde axlar respektive arbetslag under det kommande läsåret?

Sortera

På bloggen finns olika namn för det vi här kallar Sortera. Beroende på vad som ska sorteras och i vilket syfte blir tillvägagångssättet olika. Handlar det om att rangordna vad som är högst prioriterat utgår man ifrån att Bygga en triangel. Om det istället handlar om att gruppera eller tidsbestämma vad som ska göras först, därefter och sist blir det en Sortering. När något ska jämföras sorterar man enklast i ett vanligt VENN-diagram.

Frågor som kan vara aktuella:

  • Vilka tre prioriterade mål ska skolan ha kommande läsår?
  • Mellan vilka ämnesområden ser vi kopplingar som skapar möjliga samarbeten?

Mötas på mitten

Ett tredje sätt att enas är att använda sig av Mötas på mitten. Då får varje person tanketid och möjlighet att skriva ner sina tankar innan man går varvet runt och presenterar det man har skrivit. Det som gruppen är överens om (som alla har skrivit eller håller med om när någon presenterar) skrivs i mitten av pappret och presenteras sedan för en större grupp.

Frågor som kan vara aktuella:

  • På vilka sätt kan vi öka elevernas trygghet i skolan?
  • Vilka krav bör vi ställa på oss själva och varandra när vi är rastvärdar på skolgården?

Att komma överens är svårt och det får vara svårt, inte bara för elever utan också för oss vuxna. Jag tänker att det viktigaste är att vi tillsammans ser till att allas röster kommer fram i kollegiet. Allas tankar är värda att lyssna på och ta i beaktning. Tänk alltid på att skapa utrymme för tanketid inför olika typer av samtal och diskussioner. En del av oss behöver det mer än andra och ska vi ha likvärdiga möjligheter att komma med input i det vi ska diskutera eller, i det här fallet, enas om måste det ges tid att sortera de egna tankarna.

Självklart kan även en del av strukturerna och strategierna som beskrivs i tidigare blogginlägg: Kooperativa samtal i kollegiet, Att utvärdera i kollegiet på ett kooperativt sätt och Att spåna idéer i kollegiet på ett kooperativt sätt, användas för att enas.

Lämna ett svar