Dags för HT 2021

Nu är det dags för en ny termin och ett nytt läsår. Vi hoppas att ni haft en skön sommar med mycket återhämtning och är taggade för att komma igång igen! I detta inlägg finns tips och inspiration för att se till att KL blir en del av terminsstarten, samt information om nya och gamla böcker och höstens kurser.

Komma igång

För att få hälp att orientera dig på bloggen kan du läsa HÄR. För en kort beskrivning av vad kooperativt lärande är kan du läsa detta inlägg. Grundprinciperna beskrivs i detta inlägg, med länkar till fler praktiska inlägg.

Den kooperativa struktur som är mest känd och är enkel att börja med: EPA, Möjligheterna med EPA, EPA i förskolan

Tips för förskoleklass och åk 1: Första veckan i åk 1, Läsinlärning

Tips till fritidsverksamheten: KL på fritids, Lekgrupper

Tips för förskola: Lärpar i förskolan, De allra yngsta

Praktisk-estetiska ämnen: Musik, Idrott, Slöjd

Äldre elever: Elevledda diskussioner, Högläsning, Historia, Mervärde

Uppstart: Första veckorna, Speed-dating, Intervju, Tärningsquiz, Bygga undervisningsgemenskap, Gruppstärkande, Lekar, Sommarlovet, Sommarmeningar

Uppdrag

På bloggen finns tre stycken uppdrag som kan användas i kollegiet för att komma igång med kooperativt lärande. Uppdragen går att göra både om KL är helt nytt för er och om ni redan kommit en bit på vägen. Uppdrag 1 handlar om att utveckla nya samtalsmönster, uppdrag 2 om samarbetsfärdigheter och uppdrag 3 om arbete i par. Fler uppdrag finns i den nya boken Kooperativt lärande – grupputveckling och ledarskap (se nedan) samt ingår i de kurser vi håller i.

Kurser och workshops

I höst finns ett flertal kurser att välja mellan för att utveckla i kooperativt lärande, från steg 1-kursen till Kooperativt ledarskap och en helt ny kurs för förstelärare. För mer info om de olika kurserna som erbjuds kan du läsa HÄR. Passa på att boka innan det blir fullt!

Böcker

I våras kom en ny bok: Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan. Denna bok tar ett bredare grepp kring demokratisk undervisning och meningsfullt lärande. Teori varvas med praktik så att läsaren får med sig konkreta tips för att skapa en meningsfull undervisning.

Nu till hösten kommer boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap. Detta är ännu en praktisk bok med stöd kring hur du arbetar med grupputveckling långsiktigt, 20 strukturer och stöd och material för att stötta kollegor att arbeta med kooperativt lärande. Till boken finns digitala resurser i form av illustrationer, mallar och filmer.

Om du vill få en gedigen teoretisk bakgrund och också få veta hur du praktiskt kan arbeta i klassrummet rekommenderar vi vår bok Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet. Du får veta varför KL fungerar, hur du planerar kooperativa lektioner, hur du skapar grupper, svar på vanliga frågor, mängder av strukturer och strategier och mycket mer.

Om du vill ha en mer praktisk handbok med strukturer och lektionsförslag finns Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan. Den är perfekt att ha i klassrummet för att få inspiration och hjälp att planera lektioner. Den är också bra att ge till någon som aldrig har arbetat med KL förut. Till boken finns ett digitalt material med mallar, illustrationer och filmer för att underlätta arbetet i klassrummet.

För er som jobbar i förskola och skolans första år (även för fritids och särskola) finns boken Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år. Det är en praktisk bok som hjälper dig att komma igång med kooperativt lärande med de yngsta. Full med exempel och praktiskt tillämpning, samt digitalt material att använda.

Lämna ett svar