Från envägskommunikation till dialog

Att arbeta med samarbete är ett långsiktigt arbete. Elever behöver få mölighet att möta varandra och träna på att kommunicera tillsammans. I början kan det handla om att kunna vända sig mot varandra och mötas på ett positivt sätt, där de delar en tanke med varandra. Sedan behöver vi stöjda eleverna att gå längre än så, där de inte enbart säger saker till varandra utan lyssnar in, kommer överens, utmanar, ifrågasätter, utvecklar och fördjupar lärandet genom dialog. Läraren kan möjliggöra detta genom sitt ledarskap. I detta inlägg beskriver vi några saker läraren kan göra för att stödja eleverna att ta nästa steg i sina samtal. För fler tips kring elevsamtal läs HÄR och HÄR.

Innehållet och frågan

En viktig aspekt för läraren att fundera på när vi vill ta nästa steg i samtalen är vad eleverna ska prata om. Vilket innehåll som behandlas och hur frågan ställs påverkar hur elevernas samtal blir. Flera saker kan hindra utvecklande samtal och göra att samtalet stannar av snabbt eller aldrig riktigt kommer igång:

 • frågan är för stängd
 • frågan har ett givet svar
 • frågan är ointressant och orelevant för eleverna
 • frågan är för svår
 • eleverna saknar kunskap för att undersöka frågan på djupet
 • frågan är otydlig

Läraren behöver fundera på vilka typer av frågor om kan leda till en fördjupad diskussion. Läraren kan också behöva ställa följdfrågor och fördjupande frågor en bit in i diskussionen för att hjälpa eleverna vidare. Läs vidare HÄR och HÄR.

Syfte och sammanhang

Vidare behöver läraren ha ett tydligt syfte med samtalet. Varför ska eleverna prata om just den här frågan? vad ska det leda till? Vad ska eleverna få ut av samtalet? Om eleverna känner att de ska prata bara för pratandets skull och att vad de säger inte spelar någon roll kommer de inte engagera sig i samtalet. Om de däremot känner att det finns ett syfte med samtalet, att de behöver kunskapen från samtalet för att komma vidare och att samtalet ger någonting kommer de ge mer av sig själva och anstränga sig för att få till ett bra samtal.

Samtalen behöver vara en del av ett sammanhang och inte lösryckta från övrig undervisning. Kunskapen de diskuterar behöver användas i autentiska situationer där eleverna känner att samtalet hjälpte dem vidare på något sätt.

Kommunikativa förmågor

För att hjälpa eleverna vidare i sina samtal behöver de få träna på kommunikativa förmågor. Förutom att lyssna på varandra behöver de träna på att ställa frågor, bygga vidare på varandras idéer och utmana varandras tankar. Här kan läraren ge tydliga exempel genom att till exempel skapa ett T-kort, skriva ner exempelfraser, diskutera förmågan och ge tydliga mål för samtalet. Lär mer HÄR.

Strukturer

En del av de strukturer som finns inom kooperativt lärande kan användas för att stötta djupare diskussioner, då eleverna måste lyssna in varandra och ta kunskapen ett steg vidare. Läraren kan också lägga till extra moment för att hjälpa eleverna fördjupa diskussionen. I Mötas på mitten behöver eleverna lyssna in, jämföra, sammanfatta och föra samman allas individuella kunskap till något gemensamt. I Kontraster behöver de jämföra och försöka förstå varför de tänker olika. Samtalen i en EPA kan fördjupas genom att paren går ihop i fyrgrupper och jämför och ställer frågor till varandra innan helklassdiskussionen. I Ställ en fråga och Vad undrar jag? får eleverna ställa sina frågor till varandra och stötta varandra i förståelsen. I Talkort kan extra fokus läggas på att ställa utvecklande frågor och bygga vidare på andras idéer.

Reflektion

Genom att ge eleverna möjlighet att få reflektera efter sina samtal kan de bli mer medvetna om sitt eget och gruppens agerande och utveckla sina kommunikativa förmågor vidare. De kan exempelvis reflektera enskilt eller tillsammans kring frågor som:

 • Vad lärde jag mig av samtalet?
 • Vad tänker jag om frågan nu?
 • Vad bidrog jag med i min grupp?
 • Hur gjorde jag för att få reda på hur de andra tänkte?
 • Vilka frågor ställde jag?
 • Vad vill jag lära mig mer om?
 • Vilka frågor har jag nu?
 • Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Lämna ett svar