Instruerande texter / kooperativt på fritids

Alla pedagoger som någon gång varit ute på rast med eleverna har stött på konflikten då barnen är oense i en lek. Det kan till exempel bottna i oklarheter kring vilka regler som gäller. För att alla barn ska känna sig trygga i de lekar som leks så behöver reglerna klargöras för alla. Då kan denna sortering komma till användning. Den kan enkelt kopplas till LGR11 med som en förlängning av skoldagen då man arbetar med instruerande texter.

Börja med att skapa regler för de olika lekarna (antingen ser du som pedagog till att göra dessa regler eller så skapar ni reglerna tillsammans). Skriv sedan ned dessa regler punktvis. Det är viktigt att det finns en rubrik, en lista över vad som behövs och sedan stegvisa instruktioner. Se exempel nedan, vill du skriva ut just detta exempel hittar du det här.

Du som pedagog behöver förbereda lektionen genom att klippa isär dessa instruktioner, rad för rad och blanda så de ligger i oordning.

1. Dela in barnen i par eller mindre grupper. Se till att det finns minst 1 som kan läsa per par.

2. Berätta att de nu ska sortera dessa lappar så att de hamnar i rätt ordning. De får turas om att dra en lapp åt gången.

3. De ska läsa på lappen, fundera kring vad det står och var i ordningen den ska hamna. Är de osäkra, lägg den åt sidan.

4. När alla lappar är sorterade, läs igenom instruktionerna från start till slut. Är de fortfarande helt säkra får de limma fast lapparna. Alla limmar sin egen lapp som de drog, i tur och ordning.

5. När lapparna sitter fast får de tillsammans illustrera till instruktionerna.

Här kan ni välja om ni fokuserar på 1 lek i veckan eller om de olika paren får olika lekar som de sedan får redovisa för varandra i en galleredovisning eller i en kooperativ redovisning. Lekreglerna kan sedan sättas ihop till en lekbank som finns tillgänglig i rastboden eller motsvarande samt att de kan sättas upp i korridorer eller på skolgården så barnen lätt kan hitta dessa.

Lämna ett svar