Jag möter eleverna bara vissa lektioner, kan jag jobba med kooperativt lärande?

Kooperativt lärande är ett förhållningssätt och en metodik som kan användas i alla åldrar, alla ämnen, olika verksamheter och på oerhört många olika sätt. Hur du gör beror på det sammanhang du befinner dig i och vad ditt syfte är. En fråga vi ibland får är om det går att använda kooperativt lärande om jag bara möter eleverna då och då. Kan jag arbeta kooperativt trots att eleverna möter andra lärare som kanske gör på andra sätt? Kan jag använda grupper trots att vi kanske inte hinner lägga massa tid på gruppidentitet då vi bara har 60 min i veckan? Kan jag använda samarbete även om jag möter elever i blandade grupper där de inte känner varandra?

Det korta svaret är: JA! Du kan använda kooperativt lärande oavsett hur ofta du träffar eleverna. Du kan till och med använda kooperativt lärande om du träffar personerna i fråga enbart en gång! Det som kan variera är hur du använder det och vad inom KL du väljer att använda. Målet är alltid att stärka elevernas lärande genom samarbete och få människor att bli viktiga för varandra. Elever ska känna att de bryr sig om varandras lärande och vilja att det går bra för varandra. Utifrån ditt ämne och ditt innehåll kan du fundera över: Hur och när kan eleverna få stötta varandra att förstå innehållet? På vilka sätt kan eleverna bli viktiga för varandra under stunden jag har dem? Här nedan följer några tips som kan hjälpa dig att hitta hur KL kan underlätta för dig och dina elever.

Det kan vara bra att samverka med övriga lärare som möter klassen. Diskutera hur ni vill göra och vad som fungerar bäst för er. Kanske finns redan lärpar eller lärgrupper som också du kan använda. Du kan också skapa långvariga par/grupper som används enbart i ditt ämne eller arbeta med tillfälliga par och grupper. Kanske har andra lärare redan använt vissa strukturer så att eleverna är bekväma med dem, vilket kan underlätta för dig att använda samma strukturer. Kanske är det någon mer som vill komma igång och ni kan stötta varandra i planeringen av de första stegen. Även om du är ensam i att använda kooperativt lärande kan det över tid hjälpa eleverna att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Oavsett om du möter eleverna varje dag eller bara ett par gånger per termin kan du aktivera dem i samtal eller korta uppgifter i tillfälliga par eller grupper. Du kan exempelvis starta upp lektionen med en EPA kring en inledande fråga eller avsluta lektionen med en reflektionsfråga som bearbetas genom strukturen Berätta mera. På bara ett par minuter kan du få eleverna aktiva och de får möjlighet att bearbeta innehållet tillsammans med andra. Använd gärna samma struktur flera gånger så att eleverna över tid blir vana vid sättet att arbeta. Håll samtalen och paruppgifterna korta i början så att eleverna får chans att lyckas tillsammans och får positiva upplevelser av varandra. Ha ett tydligt syfte med samtalen och uppgifterna så att eleverna känner att de får ut någonting av det. Läs mer om SAMTAL och PARUPPGIFTER. Du kan läsa mer om tillfälliga par och grupper HÄR.

Även om du bara möter eleverna då och då kan du stärka deras relationer med varandra genom att ge dem möjlighet att interagera kring innehållet. Du kan bygga ett tryggt klimat genom att över tid skapa möten där de får lära känna varandra och bli ett stöd för varandra. Det behöver inte ta mycket tid utan kan exempelvis vara att se till att de får hälsa på varandra, stötta varandra att förstå instruktioner, aktivera dem i samtal kring innehållet och låta dem reflektera kring vad de lärt sig. Se till att eleverna får se varandra och får känna att de spelar roll för någon annan. HÄR finns lite tips på små saker du kan göra för att skapa en känsla av gemenskap och göra eleverna redo för varandra. HÄR kan du läsa om hur du kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra på enkla sätt.

Om eleverna ör ovana att samarbeta eller inte möts så ofta är det extra viktigt att ge tydliga ramar kring hur samarbetet ska gå till och att synliggöra vilka samarbetsfärdigheter som behövs. Läraren behöver modellera och visa exempel samt ge feedback och återkoppling på det som sker i samarbetet. Du kan läsa mer om samarbetsfärdigheter HÄR och mer om feedback HÄR.

Oavsett ämne, ålder och verksamhet kan du se över din undervisning och fundera på när eleverna kan få stötta varandra på något sätt. Planera något kort och enkelt som du tror kan fungera och testa det flera gånger med eleverna. Lycka till!

Exempel 1

Träslöjdläraren har en kort föreläsning kring byggnadsmaterial och materialval. Eleverna vänder sig mot personen bredvid och samtalar kring vad de tyckte var intressant i föreläsningen. Läraren har sedan en genomgång kring uppgiften eleverna ska påbörja. Innan de sätter igång får de diskutera i smågrupper vilket material de vill välja och varför. De stöttar varandra så att alla är redo och sätter sedan igång med uppgiften. När lektionen är slut möts de i par igen för att diskutera hur arbetet med materialet har gått.

Exempel 2

En grupp elever från olika klasser möts för en friluftsdag. Läraren delar in dem i fyrgrupper. De får presentera sig för varandra och komma på en rörelse de ska använda för att fira och peppa varandra under dagen. Gruppen får i uppgift att följas åt under dagen, se till att alla är med och stötta varandra att genomföra alla delar. En elev i varje grupp ansvarar för schemat och en elev ansvarar för att se till att gruppen gör sin rörelse för att peppa och fira gruppens ansträngningar då och då under dagen.

Exempel 3

På hemkunskapen är eleverna indelade i lärgrupper som håller ihop hela terminen. Varje lektion startar upp med att de möts i lärgrupperna för att ta närvaro och hälsa på varandra. Under vissa lektioner lagar de mat tillsammans i grupperna, ibland i par, ibland enskilt. Oavsett vilket så avslutas varje lektion med att lärgrupperna möts för att reflektera kring vad de lärt sig och hur lektionen har gått. Under terminens gång tränar grupperna på att stötta varandra och hjälpa varandra att förstå så mycket som möjligt kring det innehåll som undervisningen berör.

Lämna ett svar