Boktips

Letar du efter något spännande att läsa för att utveckla din undervisning? Här nedan finns fem boktips för dig som vill utmanas, inspireras och växa som pedagog. Böckerna passar bra för kollegialt lärande i ett arbetslag eller på en förskola/skola, och som egen läsning.

Grundbok i kooperativt lärande – vägen till ett samarbetande klassrum (2017)

I boken Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet får du en gedigen teorietisk och praktiskt grund för att komma igång med kooperativt lärande. Boken består av tre delar. I första delen får du dyka ner i den teoretiska grunden kooperativt lärande vilar på. I del två får du kunskap kring de kooperartiva grundprinciperna. I del tre får du stöd kring att praktiskt arbeta med KL – hur du planerar kooperativa lektioner, hur du skapar grupper, svar på vanliga frågor, mängder av strukturer och strategier och mycket mer. Boken passar alla som arbetar inom utbildning. Här kan du läsa ett smakprov.

Beställ här: Studentlitteratur, Adlibris, Bokus

Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan (2018)

Om du vill ha en mer praktisk handbok med strukturer och lektionsförslag finns Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan. Den är perfekt att ha i klassrummet för att få inspiration och hjälp att planera lektioner. Den är också bra att ge till någon som aldrig har arbetat med KL förut. Boken består av tre delar där första delen ger en introduktion till vad kooperativt lärande är och hur det kan användas. I del 2 presenteras 17 strukturer som är enkla att komma igång med. I del 3 finns lektionsplaneringar att använda och inspirerasav. Till boken finns en mängd digitala resurser med mallar, illustrationer och filmer för att underlätta arbetet i klassrummet. Här kan du läsa ett smakprov.

Beställ här: Studentlitteratur, Adlibris, Bokus

Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år – lärande och utveckling genom samarbete (2020)

För er som jobbar i förskola och skolans första år, samt fritids och särskola, finns boken Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år – lärande och utveckling genom samarbete. Det är en praktisk bok som hjälper dig att komma igång med kooperativt lärande med de yngsta. Du får veta hur du kan arbeta med lärkompisar, samarbetsfärdigheter och strukturer för att stärka relationer och skapa en demokratisk verksamhet. Boken är full med exempel och praktiskt tillämpning. I de digitala resurserna finns illustrationer, bildstöd och uppdrag att använda direkt i verksamheten. Här kan du läsa ett smakprov.

Beställ här: Studentlitteratur, Adlibris, Bokus

Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap (2021)

Har du redan kommit igång med kooperativt lärande och vill ta nästa steg? I boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap får du fördjupa dina kunskaper kring att använda kooperativt lärande i varierande situationer för att stärka elevernas lärande. Ämnen som grupputveckling, reflektion och bedömning behandlas. Kooperativt lärande görs bäst tillsammans med kollegor – därför får du i boken även ta del av tips och strategier för att tillsammans med dina kollegor göra metodiken till er egen. Boken består av tre delar. Första delen handlar om hur du som ledare kan arbeta gruppstärkande och utveckla grupper över tid. I del två presenteras 20 praktiska strukturer som kan användas för att stärka lärandet i par, grupp och klass. I den avslutande delen finns stöd och resurser för att implementera kooperativt lärande på din skola. I de digitala resurserna finns filmer, mallar och illustrationer som kan användas i undervisningen och på skolan.

Beställ här: Studentlitteratur, Adlibris, Bokus

Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan (2021)

Skolan kan för en del elever bli en plats som de upplever som meningslös, där de främst söker svar på frågor de själva inte ställt kring ett innehåll de själva inte valt. Så måste det inte vara. I denna bok undersöks vad meningsfull skola är utifrån skolans huvuduppdrag: god kvalitativ undervisning. När undervisningen är relevant, intressant, inbjudande och utvecklande kan läraren lösa flera pedagogiska utmaningar såsom brist på motivation, stök i klassrummet och elever som inte lär sig. 

Boken är skriven av lärare och för lärare med undervisningspraktiken i fokus. Teori varvas med praktik – du får kunskap om fem pedagogiska metoder och mängder av praktiska tips på hur du kan öka elevens känsla av mening och sammanhang i undervisningen. Boken kan användas för att utveckla din undervisningspraktik, utmana och utveckla i kollegiet och som ett underlag för pedagogiska diskussioner. Kooperativt lärande finns med men boken tar ett bredare och djupare grepp om undervisning. Här kan du läsa ett smakprov.

Beställ här: Studentlitteratur, Adlibris, Bokus

Lämna ett svar