Skolstart läsåret 22/23

Nu är det återigen dags att starta upp ett nytt läsår. Nya utmaningar väntar både pedagoger och barn – spännande läsupplevelser, frågor som vidgar perspektiv, intressanta experiment, nya relationer, aha-upplevelser, hinder att ta sig över och kunskaper att göra till sina egna. Med kooperativt lärande som ett av verktygen i vår pedagoiska ryggsäck kan vi stötta elever och kollegor på denna resa. Här nedan finns lite tips och stöd för att komma igång eller komma vidare. Nu kör vi!

HÄR och HÄR kan du läsa mer om vad kooperativt lärande är och vad syftet är.

EPA är en kooperativ struktur som många redan känner till. Den är enkel att börja med för att skapa aktivitet och delaktighet i undervisningen. Läs mer i dessa tre inlägg: EPA, Möjligheterna med EPA, EPA i förskolan

Vid skolstarten tänker vi ofta lite extra på att arbeta gruppstärkande och lägga en bra grund för året. I detta inlägg kan du läsa mer om det. Där finns också länkar till många andra inlägg som bekriver t.ex. lära känna-övningar och uppgifter för att involvera eleverna i skapandet av regler.

Att arbeta med kooperativt lärande behöver inte vara stort eller svårt. Istället handlar det om de där små sakerna du kan göra för att aktivera eleverna som resurser för varandra. HÄR kan du läsa mer om hur samarbete kan stöta individuellt lärande och HÄR får du stöd kring att integrera samarbete på enkla sätt utan att behöva skapa material.

Om du och dina kollegor vill få stöd att gemensamt komma igång med kooperativt lärande kan ni ta hjälp av de uppdrag som finns på bloggen. I uppdragen får ni läsa, planera, genomföra och reflektera tillsammans. UPPDRAG 1. UPPDRAG 2. UPPDRAG 3.

För er som jobbar i förskoleklass, åk 1 och fritids finns här lite inlägg ni kan inspireras av: Första veckan i åk 1, Läsinlärning, KL på fritids, Lekgrupper

I menyraden finns flera rubriker att utforska, tex STRUKTURER där du hittar beskrivningar av mängder av olika kooperativa strukturer, och KLASSEXEMPEL där du kan hitta exempel från klassrum från förskola till vuxenutbildning. Du kan sortera utifrån ålderskategori eller ämnen.

Under hösten finns flera olika typer av kurser och utbildningar att välja mellan. Allt från korta digitala fördjupningar (t.ex en introduktion till KL den 7/9) till tvådagarskurser och kurser för förstelärare. Läs mer i detta inlägg.

HÄR kan du läsa mer om de fem böcker som kan ge stöd i det kooperativa arbetet.

I facebookgruppen Kooperativt lärande kan du ställa frågor, inspireras och få stöd från andra som arbetar med kooperativt lärande. Lycka till!

Lämna ett svar