Hur kan jag få mina kollegor att bli nyfikna på kooperativt lärande?

När vi hittar något som vi gillar och känner ger någonting vill vi gärna att fler ska få ta del av det. När vi börjar se effekter på våra elever – t.ex. ökad motivation, bättre relationer, glädje, kunskapslyft – vill vi att våra kollegor också ska få uppleva detta. Vi vill att de ska få ta del av verktygen och inspirationen. Ibland har vi kollegor som snabbt blir intresserade. Ofta har vi också kollegor som tycker det vi gör är konstigt, ointressant eller rentav fel. Undervisning och lärande är komplicerat och mångfacetterat. Det finns inte bara ett sätt som är rätt utan ofta består god undervising av en mängd metoder och förhållningssätt vi lärare utvecklat under många år. Dessutom möter vi olika elever med olika förutsättningar som behöver olika saker vid olika tidpunkter. Vi kan inte ta en sak och säga “gör exakt så här så kommer det fungera för dig också”. Vad vi däremot kan göra är att bjuda in. Att var nyfikna på varandra. Att diskutera och undersöka tillsammans. “Det här fungerade för mig, vad tänker du om det?” Kooperativt lärande handlar inte om att alla ska göra likadant. Det handlar om att tillsammans utveckla vår didaktiska medvetenhet och vår didaktiska repertoar så att vi kan möta eleverna vi har framför oss på bästa sätt. Vi kan aldrig tvinga någon att undervisa på ett sätt de inte vill eller känner sig bekväma med. Men vi kan bjuda in till diskussion och reflektion, vi kan visa på möjligheter och exempel, vi kan vara nyfikna på varandra. Här nedan följer några tankar och exempel kring att väcka nyfikenheten hos kollegor för att tillsammans utforska vad kooperativt lärande kan bidra med på just er skola.

Effekter: Fundera på vad arbetet med kooperativt lärande har gett dig och dina elever. Försök gå djupare än “jag använder strukturer” eller “de tycker EPA är roligt” och sätt ord på hur det påverkar elevernas lärande. Kanske har någon elev som tidigare inte pratade i klassrummet hittat sin röst. Kanske har eleverna blivit tydligt bättre på att förklara hur de tänker. Kanske tar de hand om varandra mer. Kanske har antalet konflikter minskat. Kanske har du återfått glädjen i undervisningen. Hur har kooperativt lärande hjälpt dig med de utmaningar du har i ditt klassrum? Detta är intressant inte bara för dig utan också för kollegor som möter liknande utmaningar. Effekterna vi ser är mer intressant och viktigare än metoden vi använder.

Bjud in till ditt klassrum: Nya metoder kan kännas stora och svåra i början. Ett snabbt och effektivt sätt att förstå grundtanken och få en bild av hur det kan se ut i ett klassrum är att få observera någon annan som använder metoden. När vi får en konkret bild av hur det ser ut med verkliga elever blir det ofta enklare att våga testa själv. Bjud in kollegor till ditt klassrum där de får se dig genomföra något kooperativt moment. Börja med något kort och enkelt så att kollegorna får se något de själva kan testa med sina elever. Kanske är de inne hos dig i en kvart och får se en EPA, Ping-pong-prat eller Berätta mera. Var öppen med att det du gör inte är perfekt eller så man måste göra, utan att du och eleverna hela tiden lär er och utvecklas.

Testa tillsammans: Om du har en god relation till kollegan kan du erbjuda att planera och genomföra ett kort kooperativt moment tillsammans i kollegans klassrum. Att första gången ha stöd av någon som redan testat kan göra att man vågar ta steget. Då har klassen sen redan gjort en gång vilket gör att det nästa gång antagligen fungerar bättre. Du kan också bjuda in kollegan att testa med dina elever. Att få testa något med en elevgrupp som redan vet hur det fungerar och är med på noterna kan göra att man sedan vågar testa i sin egen elevgrupp.

Dela med dig av material och idéer: Dela med dig av det material du har så att tröskeln för att komma igång blir lägre. Kanske har du bilder du använt för Hör vi ihop, eller frågor till Speed-dating, som din kollega som vill testa kan använda. Visa strukturkort, rollkort, och gör böcker och material tillgängligt för kollegorna. Berätta om det du testar och var frikostig med idéer – utan att lägga fram för mycket på en gång.

Elever efterfrågar KL: När du använder kooperativt lärande med elever och de upptäcker vinsterna med det kan det bli så att de efterfrågar samarbete på andra lektioner. Kanske säger de till matteläraren att de vill diskutera sina olika lösningar, eller till SO-läraren att de kan använda Mötas på mitten för att diskutera filmen. Om en kollega som har dina elever i något ämne blir nyfiken på att testa kan det underlätta att testa något som eleverna redan kan.

Använd KL på arbetslagsmöten: Använd kooperativa strukturer på arbetslagsmöten när ni ska diskutera olika frågor så att alla blir delaktiga. Prata med rektor/ledning och be att få testa någon struktur på ett möte där det kan gynna kollegornas lärande och upplevelse av mötet. Ofta är det enklare att testa nägot nytt med elever om man har fått testa på det själv först. Om kollegorna får känna av att de blir hjälpta av samarbetet kan de få upp ögonen för att även eleverna kan bli hjälpta av samarbete.

Veckans tips: När möjlighet ges, visa bilder från klassrum och dela med dig av tips på saker du gjort i klassrummet. Det kan t.ex. vara 5 minuter på ett möte, på er gemensamma digitala plattform eller i ett mail med “veckans tips”.

Tänk långsiktigt: Att förändra undervisning tar tid och kräver ansträngning. Var ödmjuk med att det är svårt och kräver flera försök. Var nyfiken på dina kollegor och dela med dig av det du själv gör. Stötta och uppmuntra, men tvinga inte kollegor att testa. Vi kan så frön och väcka nyfikenhet, men steget att testa måste kollegan själv vilja ta.

Lycka till!

(Mer kring att stötta kollegor kring kooperativt lärande finns i boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap. I vår steg 2-kurs ges också verktyg kring detta.)

Lämna ett svar