Orden vi väljer

Ibland kan små saker göra stor skillnad. Orden vi väljer kan påverka hur eleverna agerar och upplever situationen. En del saker säger vi på rutin utan att kanske förstå vilka signaler det skickar ut. Det kan vara bra att då och då fundera på orden vi väljer och om de förmedlar det vi egentligen vill.

ex: “Har ni några frågor?” –> “Vilka frågor har ni?” –> “Kom på två frågor att ställa till mig kring detta.

Det kan vara svårt att visa att man inte förstår eller att ställa frågor inför klassen. Även vi vuxna vill sälln ställa frågor när någon undra “Har ni några frågor?” utan ofta är vi hellre tysta med våra funderingar. Om vi verkligen vill veta vilka frågor och funderingar eleverna har kring ett ämne kan vi behöva ställa frågan på ett annat sätt. Att förvänta sig att eleverna ska ha frågor – att visa att jag vill ha frågor, att frågor är något positivt som jag som lärare uppskattar – kan hjälpa eleverna att våga lyfta funderingar. Om jag frågar “Vilka frågor har ni?” eller till och med ber eleverna i par eller smågrupper fundera ut några frågor kring innehållet skapar jag ett mer öppet och positivt klimat kring frågor.

ex: “Ni ska bli klara med dessa tre uppgifter” –> “Ni ska se till att alla i gruppen förstår så bra som möjligt.”

Hur jag formulerar målet i mina instruktioner kommer att påverka vad eleverna gör. Om jag formulerat målet kring att bli klar, göra färdigt eller lämna in är det detta eleverna kommer att fokusera på. Om jag istället formulerar målet kring förståelse kan jag hjälpa eleverna att fokusera på lärandet istället för produkten. Jag kan säga inför en gruppdiskussion att det viktiga inte är att nå konsensus utan försöka se frågan ur olika perspektiv. Jag kan inför en paruppgift säga att det viktiga är att båda förstår, inte att de hinner med alla uppgifter.

ex: “Vad bra att ni blev klara!” –> “Vad bra att ni stannade upp och såg till att alla var med!”

I skolan är det enkelt för både oss pedagoger och eleverna att fokusera mest på slutprodukten. Vi tänker på den färdiga texten, provet, betyget. För att hjälpa eleverna att se värdet även i lärandet på vägen dit kan vi försöka ge beröm på nya sätt. Istället för att berömma att en grupp blev klar eller hann långt kan vi berömma att de stannade upp och såg till att alla förstod. Vi visar då att vi värderar hur de stöttar varandra och lär sig på vägen mer än att snabbt bli klar. Självklart kan vi berömma att bli klar med saker, men det kan vara bra att fundera på vad som är viktigast i varje situation.

ex: “Vad bra att du kan!” –> “Vad bra att du ställde en fråga så att ni kunde förstå bättre!”

I vissa elevgrupper kan det vara jobbigt att ha fel. Kanske vågar inte eleverna uttrycka sina halvfärdiga tankar i rädlsa för klasskompisars eller lärares reaktioner. Men det är genom att uttrycka hälvfärdiga tankar och bearbeta dem med andra som vi lär oss! För att uppmuntra elever att våga visa när de inte förstår kan vi istället för att berömma enbart när någon visar att de kan, också berömma när någon visar att de inte kan. Beröm när någon ställer frågor, ifrågasätter, säger “Va?” och ber andra förklara igen.

ex: “Nu gör vi så här.” –> “Jag tänkte att vi ska testa något nytt, kan ni hjälpa mig med det? Så ser vi efteråt hur det gick.

Att testa nya saker är svårt och kan vara läskigt. Tänk om det inte blir som jag vill? Att gå in i en sådan situation med attityden “vi testar tillsammans” kan både göra att det känns lättare för dig (mindre press att det måste lyckas på en gång) och göra att eleverna känner sig mer delaktiga och viktiga i situationen. Du visar genom dina ord att deras upplevelse av undervisningen spelar roll och att det de tycker och säger kan påverka dig.

Det viktiga tacket!

Ett oerhört viktigt ord i undervisningen är tack. Genom att ofta be eleverna tacka varandra – efter ett samtal, efter en interaktion, efter en lektion – signalerar vi att det de gör för varandra är värdefullt och spelar roll. De får uppleva att vara viktigt för en annan person och får se att deras tanke och kunskap är viktig för klasskamraten bredvid, inte bara för läraren som ska sätta betyg. Tacket gör att vi känner oss uppskattade, vill dela med oss och värnar nyfikenheten i klassrummet. Se till att eleverna tackar varandra, och se till att du tackar eleverna när de delar med sig av sina tankar, funderingar och frågor!

Lämna ett svar