Ny fortsättningskurs i kooperativt lärande!

Vi är stolta över att presentera en nyhet för er: en nyutvecklad KL-kurs! Vi har fått flera frågor från er när nästa fortsättningskurs i kooperativt lärande kommer vara och har därför lagt ut den för bokning redan nu. Kursen är den 14-15 september 2023 i Stockholm. Från och med nu kommer denna kurs se annorlunda ut mot tidigare år, med ny forskning om KL, nya praktiska övningar och ett större fokus på att utveckla ditt eget ledarskap. Vi har därmed utvecklat steg 2-kursen för din egen utveckling som lärare. Den nya fortsättningskursen är gjord för att ge dig bästa förutsättningar att ta ett nya kliv i ditt ledarskap och skapa ett samarbetande klassrum. Om du främst vill ha stöd för hur du kan implementera KL har vi andra kurser, t ex kurs för förstelärare “Att leda lärande för lärare” som du hittar under kurser. Här nedan beskrivs innehållet för den nya fortsättningskursen samt de alternativ som finns om du vill ha stöd kring implementeringsarbete. Hoppas vi ses! Maila kooperativt@gmail.com om du har några frågor!

Fortsättningskurs: Stockholm 14-15 september

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever, med syfte att utveckla kunskaper och färdigheter i en demokratisk undervisning. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktig och styrande roll. Det här är en utbildning för dig som redan idag arbetar med kooperativt lärande i klassrummet och vill ta nästa steg i din utveckling. Fokus ligger på att utveckla förståelse för de bakomliggande tankarna med kooperativt lärande för att kunna effektivisera lärandet. Du får även fler tips för att arbeta med långsiktig grupputveckling och insikter kring din roll att leda samarbete i klassrummet. Under utbildningen ges tid för värdefullt erfarenhetsutbyte med möjlighet att bearbeta utmaningar och identifiera framgångsfaktorer för ett effektivt lärande.

Genomförande: Tvådagarsworkshop 

Målgrupp: Alla lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet. Utbildningen kräver förkunskaper och praktisk erfarenhet. Deltagare bör ha läst Grundbok i kooperativt lärande (2017, Studentlitteratur) eller Kooperativt lärande i praktiken (2018, Studentlitteratur), deltagit på någon workshop eller kurs i kooperativt lärande samt arbetat med kooperativt lärande med elever under minst ett par månader.

Mål: 

 • få fler nyckelstrategier för att lyckas med kooperativt lärande
 • bearbeta utmaningar
 • utveckla sin förmåga att jobba med långsiktig grupputveckling
 • förstå tankarna bakom kooperativt lärande för att utveckla användandet och göra det till sitt eget

Boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap (Fohlin, Wilson 2021) ingår i priset. 

Pris: 4495 kr exkl moms BOKA HÄR

För implementeringsstöd har vi några olika möjligheter när det gäller kurser. Vi har nu genomfört två omgångar av kursen Att leda lärande för lärare. Denna kurs vänder sig till förstelärare och utvecklingsledare som genomför utvecklingsarbeten på sin skola eller förskola. Under tre digitala eftermiddagar får deltagarna stöd, verktyg och material för att lyckas så bra som möjligt. Denna kurs behandlar inte enbart implementering av kooperativt lärande, utan kan användas för alla former av utvecklingsarbete. För rektorer har vi en digital heldag kring Att leda en samarbetande skola. Oavsett hur mycket du som rektor kan om kooperativt lärande får du här verktyg för att stötta skapandet av en lärandegemenskap på skolan. Vi har också en digital tvåtimmars fördjudpningsworkshop med fokus på att stötta kollegor kring kooperativt lärande.

Att leda lärande för lärare – 16/3, 26/4, 23/5 (digital)

Målgrupp: Förstelärare och utvecklingsledare

I denna kurs får du ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet kring att leda ett kollegialt lärande på din skola. Du får ta del av metoder för praktisk skolutveckling och får texter att läsa och uppgifter att genomföra mellan tillfällena. Syftet med kursen är att stärka dig som pedagogisk ledare där du får konkreta verktyg för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor på din skola, samt ökad förståelse för vad som krävs för att en implementeringsprocess ska lyckas. Kursen är en investering i både ditt eget lärande och skolan, då den ska leda till mervärden för er att tillsammans utveckla en god kvalitativ undervisning. Jennie och Niclas har stor erfarenhet av att leda kompetensutbildningar på kommun- och skolnivå samt har själva varit förstelärare med ett pedagogiskt utvecklingsansvar. I kursen får ni ta del av ett stort mallarkiv som kan användas för att arbeta med kollegial utveckling.

Genomförande: Tre digitala träffar om 3h

Mål: 

 • Få kunskap om användbara metoder för kollegialt lärande 
 • Få kunskap om vad som krävs för en lyckad implementering
 • Få praktiska uppgifter att genomföra med kollegiet 
 • Dela erfarenheter med andra utvecklingsledare 
 • Stärkas i din roll som utvecklingsledare

Boken Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola (2020) ingår i priset.

Pris: 5695 kr exkl moms BOKA HÄR

Att leda en samarbetande skola – 22 mars (digital)

Målgrupp: Skolledare, rektorer och skolchefer

Om utbildningen:

I denna digitala workshop får du verktyg för att som skolledare vara ett pedagogiskt föredöme och skapa en samarbetande skola med undervisningen i fokus. Workshopen ger dig kunskap om hur du som skolledare kan agera med hjälp av kooperativt lärande för att skapa ett samarbetande kollegie där lärare stöttar och hjälper varandra. Kooperativa processövningar kan användas i en mängd olika situationer, för att skapa en grund för god skolutveckling. I utbildningen får dupraktiska samtalsövningar som kan användas direkt på APT och i kollegiala och pedagogiska diskussioner och för att diskutera skolutvecklingsfrågor.

Utbildningens fokus är på hur du kan leda och stötta en skola där samarbete värdesätts både mellan personal och mellan elever. Om du är intresserad av skolutveckling med ett aktivt ledarskap samt vill skapa en samarbetande norm mellan kollegor är detta en workshop för dig. Under workshopen krävs ditt aktiva deltagande! Med skickas ett kapitel från boken “Grundbok i kooperativt lärande” om Skolutveckling och förändringsarbete.

Innehåll:

 • Att leda en skola genom samarbete – kooperativt ledarskap
 • Processövningar för att skapa samtal och stöd mellan personal
 • Kollegialt lärande och samarbetande kultur – vad är det?

Genomförande: Digital heldag

Mål:

 1. Kunna använda kooperativa processövningar för att skapa en samarbetande kultur mellan personal
 2. Ta del av erfarenheter från skolor som implementerat och arbetat kollegialt med kooperativt lärande
 3. Få förståelse för vad som krävs av dig som pedagogisk ledare för att stödja lärares  professionella utveckling i kooperativt lärande

Pris: 2995 kr exkl moms BOKA HÄR

Digital fördjupningsworkshop

16/5 kl 15-17: Stötta kollegor kring kooperativt lärande

Vill du få stöd och inspiration kring hur du kan stötta kollegor att utvecklas kring kooperativt lärande? Då är denna workshop för dig! 

Målgrupp: Alla pedagoger som vill ha stöd kring att stötta kollegor i att använda KL

Pris: 695 kr exkl moms BOKA HÄR

Lämna ett svar