Matematisk starter!

Igår hade jag en fördjupningsworkshop i kooperativt lärande i matematikundervisningen för matematiklärare där jag berättade om hur jag startar lektioner. Jag har ofta använt en start-uppgift i matematik som står på tavlan direkt när eleverna kommer in i rummet. Uppgiften ska väcka deras nyfikenhet, vara kreativ och leda till tänkande och resonerande. Jag gillar uppgifter som är öppna och där eleverna kan skapa ny matematik och komma fram till flera olika lösningar. Dessa kan de sedan berätta om eller jämföra med sin bänkkamrat. Jag listar här nedan några av de jag själv använt som du kan använda eller inspireras av för att skapa helt egna uppgifter. Om eleverna sitter i par eller grupper brukar jag låta dem “surra” kring startuppgiften och därefter lyfter vi lösningar eller räknar ihop hur många förslag vi fick i hela klassen. Ibland använder jag mig av “veckans tal” eller “veckans problem” där vi på varje lektion fortsätter att samla nya lösningsförslag. Uppgiften brukar ta mellan 1-6 minuter och är ett utmärkt sätt att starta lektionen trots att alla elever inte ännu kommit in från en rast. Du kan självklart anpassa dessa uppgifter till exakt det område ni arbetar med just nu i matematiken.

Min filosofi i matematiken är att matematiska samtal bör syfta till att utveckla tänkandet till skillnad från att kontrollera att elevernas ska svara rätt.

Startuppgifter

Här är några enkla startuppgifter i matematik där eleverna kan sätta igång direkt och sedan berätta eller jämföra med sin bänkkamrat.

Siffermoln

Skapa ett moln med siffor och uttryck. Be eleverna hitta de som bildar par eller de som hör ihop utifrån någon premiss. Ha minst 10 siffror/uttryck i molnet.

Veckans tal

Väl ut ett tal eller uttryck för en vecka, t ex “12”, “20%”, “2 liter”, “90 grader”.

Be eleverna under veckan samla idéer och situationer där uttrycket finns, används eller kan ses. Skapa en mindmap tillsammans som byggs ut för varje lektion.

Matematiska mönster

Be eleverna lista ut ett mönster i en serie siffror eller uttryck, t ex primtal, följder eller geometriska former. Låt dem sedan skapa sina egna mönster och presentera dem för sin bänkkamrat.

Svaret är…

Skriv ett svar. Be eleverna komma på så många sätt de kan för att bilda svaret. Räkna antal lösningar tillsammans. Det kan vara: “Svaret är 876!”

Alternativa lösningar

Skriv ett uttryck som: “Vad är tre tal som blir 27?” Be eleverna hitta så många olika lösningar de kan.

Rita svaret!

Skapa ett problem, situation eller begrepp. Be alla elever rita sina tankar i en enkel skiss eller bild och sedan berätta för sin bänkkamrat vad de ritat. Lyft några exempel.

Veckans rika problem

Skapa ett rikt matematiskt problem som har flera olika lösningsförslag, ett sk öppet problem. Det kan vara t ex: En skjorta kostade 300kr på rabatt. Vad var rabatten? Låt eleverna komma på lösningar och räkna sedan under veckan hur många lösningar ni kommer fram till.

Vilken ska bort?

Skriv flera uttryck, tal, begrepp, bilder, former eller figurer i ett moln. Be eleverna fundera på vilken som ska bort och att de behöver motivera sitt svar. Be eleverna motivera för sin bänkkamrat och lyft därefter några spännande exempel i klassen.

Kreativ matematik

Ge eleverna ett rikt matematiskt problem och be dem lösa det på två olika sätt, t ex använda en annan formel, en annan strategi eller ett annat uttryckssätt. Låt dem sedan jämföra sina lösningar och diskutera vilken metod som var enklare eller mer effektiv.

Tidspress!

Ge eleverna en matematisk uppgift att lösa på mindre tid än vanligt, t ex 3 minuter. När tiden är slut måste de inte vara klara. Låt dem sedan diskutera med sin bänkkamrat vad de gjorde rätt och fel och vad de skulle göra annorlunda nästa gång.

Pröva och kontrollera

Ge eleverna ett matematiskt problem och be dem att pröva och uppskatta en rimlig lösning individuellt som de skriver ner. Låt sedan eleverna kontrollera sina svar med varandra i par och diskutera vad som gjordes rätt eller fel.

Matematiskt mysterium

Ge eleverna en serie ledtrådar till ett matematiskt mysterium och be dem arbeta tillsammans för att lösa det. Låt eleverna presentera sina lösningar och diskutera varför de tror att de är rätt. Det kan vara ett tal, ett begrepp eller en lösning. T ex “Jag tänker på ett tal som har tre siffror. det första är ett udda tal, det andra är dubbelt mot det första och det sista är ett tal i 3:ans tabell som är det största det kan vara.”

Tänk högt

Dela in eleverna i par och ge dem ett matematiskt problem och be dem att tänka högt inför varandra medan de löser det. Låt dem sedan presentera sin lösning för ett annat par och diskutera varför de gjorde som de gjorde.

Matematisk gissning

Ge eleverna en matematisk fråga och be dem gissa eller uppskatta svaret, sedan räkna ut det riktiga svaret tillsammans i ett par. Jämför deras gissningar med det riktiga svaret och diskutera varför deras gissningar var högre eller lägre än det riktiga svaret.

Matematisk escape room

Dela in eleverna i par. Skapa en matematisk escape room där de i par måste lösa ett problem eller matematiska utmaningar för att öppna låsets kombination. Jag brukar använda några kombinationslås framme vid tavlan jag ställt in för en viss kombination där eleverna får prova på sina siffror de får från sin lösning och se om låset öppnar sig eller om de behöver tänka om.

Vad har du för egna enklare startuppgifter som leder till kreativt tänkande och får elever att tänka i nya banor och komma in i matematikens fantastiska värld? Skriv gärna en kommentar!

Lämna ett svar