Hur får du en läsande klass?

För fler år sedan bytte jag arbetsplats och började på en ny skola. När det sker ser man sådant som är bra i det nya och sådant man kanske aldrig såg som var bra med sin förra skola. I den här nya skolan märkte jag direkt att eleverna knappt kunde läsa. De var flera år efter mina tidigare elever på min förra skola. Inte nog med det. De hade inga bänkböcker de läste, ingen elev satt extra kvar och läste på fritids, inga elever pratade om böcker de gillade och i de olika klassrummen arbetade de främst med uppgifter och arbetsblad. Under mina fyra första veckor på skolan såg jag inte en enda elev läsa något annat än instruktioner på tavlan eller sporadiska faktatexter i NO. Inte konstigt att de var efter?! Jag lyfte denna fråga med kollegorna under ett krismöte om elevernas läsning och fick många anledningar till att det var så här. Eleverna gillar inte att läsa. De kan inte läsa. De har inga böcker hemma. Vi har inga böcker i skolan. Eleverna är från kulturer där böcker inte är viktiga. “Jaja… men vad kan vi göra åt detta då?” frågade jag. Det blev helt tyst i lärarrummet. Efter mötet pratade en lärare med mig. “Det är faktiskt aldrig någon som sagt så innan, ja alltså… vad kan vi göra? I alla fall inte på riktigt.” Jag frågade läraren om vi skulle samarbeta kring något. “Visst! Jag är på!”, svarade hon. Det blev startskottet kring ett läsprojekt som varade i flera år på skolan. För visst fanns det massor vi kunde göra. Vi lärare måste våga prova och försöka, i stället för att hamna i ursäkter och klagomål. Det krävs en kollektiv ansträngning för att förbättra något och det är inte lätt. Men vi måste försöka göra det bättre! Vem ska annars göra det?

Den 8/3 kl 15-17 ska jag och Jennie ha en fördjupning om högläsning och läslust, det tillsammans med skrivande på en ny bok har fått mig att fundera mycket på hur vi tacklar uppdraget att skapa läsare av alla våra elever i skolan. Att läsa har alltid varit en passion för mig. Det har varit en glädje och en belöning att få försvinna in i en bok. Så vill jag såklart att mina egna elever ska känna!

Vi lärare spelar en enormt viktig roll i våra elevers liv, särskilt när det kommer till deras läsutveckling. Litteraturen är en fantastisk källa till kreativitet och fantasi, och ger eleverna möjlighet att upptäcka nya världar och idéer. Genom att läsa och uppleva olika berättelser utvecklar eleverna kritiskt tänkande och lär sig tänka utanför ramarna. Dessutom kan litteratur hjälpa eleverna att förstå komplexa ämnen på ett sätt som traditionell undervisning kanske inte kan. Men litteratur är mer än bara ett verktyg för att utveckla elevernas kunskaper – det kan också stärka deras empati och medkänsla. Genom att utforska karaktärers känslor och upplevelser, kan eleverna lära sig mer om sig själva och sina egna känslor. Detta gör att de blir bättre på att sätta sig in i andras situationer, vilket är en ovärderlig förmåga i alla sociala sammanhang.

Som lärare är vi helt avgörande för att skapa en god läskultur i skolan. Vi är elevernas förebilder när det gäller läsning, så se till att visa entusiasm och engagemang för litteratur och böcker! Prata med eleverna om vad ni själva läser, och hur böcker har påverkat er. Ta gärna fram en egen bok när elever läser för sig själva. Detta kan inspirera eleverna att också vilja utforska nya berättelser och karaktärer. Se till att det finns tid och möjlighet för eleverna att läsa texter som är meningsfulla för dem, och som har ett kulturellt värde förbi enskilda skoluppgifter. Skapa rika möjligheter där eleverna känner att de kan upptäcka nya litterära världar tillsammans med sina klasskamrater. Detta kan ske genom högläsning och andra läsrelaterade aktiviteter som alla främjar en kultur av läsning.

Sist men inte minst, se till att hela skolan – från pedagogisk personal till skolbibliotek och administration – tar ansvar för elevernas läsning. Hjälp eleverna att hitta böcker som intresserar dem och se till att alla har tillgång till ett bibliotekskort och vet hur man navigerar på biblioteket. Låt ett av skolans huvudsyfte vara att hjälpa varje elev att hitta sin inre läsare och främja deras läsutveckling.

Hemmet spelar stor roll för elevers läsintresse och läsutveckling. Elever behöver få tillgång till litterära världar även utanför skolan. Samarbete mellan hem och skola är därför viktigt. Skolan kan stötta hemmet genom att…

 1. Uppmuntra vårdnadshavare att ha böcker i hemmet och ge sina barn stunder för egen läsning. Genom att ha tillgång till böcker hemma kan barnen enklare ta sig tid att läsa och utveckla sin läsförmåga.
 2. Föreslå att vårdnadshavare skapar platser i hemmet som passar till läsning, till exempel en bekväm läsesoffa eller en lugn läsplats. En specifik plats för läsning kan hjälpa till att skapa en avslappnad och fokuserad atmosfär.
 3. Uppmuntra vårdnadshavare att stötta sitt barns val av texter, oavsett om de är faktaböcker, skönlitteratur eller serietidningar. Läsning är läsning och barn kan lära sig mycket från alla slags texter.
 4. Dela barnets utveckling med hemmet och uppmuntra vårdnadshavare att fira sitt barns framsteg och prestationer. Att fira små framsteg och prestationer kan hjälpa till att bygga självförtroende och motivation.
 5. Uppmuntra vårdnadshavare och elever att besöka bibliotek och bokhandel tillsammans. Genom att besöka bibliotek och bokhandlar kan eleverna hitta nya intressanta böcker och utveckla sin läsning.
 6. Föreslå att vårdnadshavare stöttar sina barns läsning genom att läsa samma bok som de gör. Detta kan ge möjlighet till diskussion och samtal om boken.
 7. Ge vårdnadshavare rekommendationer på böcker som passar elevernas ålder och intressen, t.ex. genom en gemensam läslista med böcker där hem och skola kan samarbeta med tips. Att hitta böcker som intresserar barnet kan hjälpa till att öka motivationen för läsning.
 8. Dela spännande saker ni läser i skolan och uppmuntra vårdnadshavare att samtala med sitt barn om texternas teman och budskap. Detta kan hjälpa till att utveckla barnets förståelse och analytiska förmåga.
 9. Rekommendera vårdnadshavare att högläsa för sitt barn och prata om texter med sitt barn. Att högläsa för barnet kan hjälpa till att utveckla barnets ordförråd och språkförmåga.
 10. Bjuda in till bokcafé i skolbiblioteket eller i klassrummet där elever får visa sina vårdnadshavare vad de läser. Detta kan ge möjlighet till diskussion och samtal om böcker och skapa en gemensam intresse kring läsning

Se till att skapa en läsgemenskap i ditt klassrum genom att eleverna har tillgång till böcker! Ett klassrumsbibliotek med böcker är ett enkelt sätt att göra det lätt för eleverna att välja att läsa och ge dem nära tillgång till olika texter. Du kan anpassa biblioteket efter vad som passar ditt klassrum och dina elever – det kan vara en stor eller en liten samling, beroende på vad du har plats för och vilka böcker som är relevanta för din undervisning. Genom att ha tillgång till böcker kan du också stödja lärandet genom att erbjuda böcker relaterade till den aktuella undervisningen eller ett specifikt tema. Att ha tillgång till böcker i klassrummet kan också öka läslusten och självständigheten hos dina elever, då de får möjlighet att läsa och utforska böcker på egen hand. Du kan enkelt skapa en låda fylld med böcker som eleverna tycker om, eller be skolbibliotekarien att plocka ihop en låda med böcker utifrån ett tema i undervisningen.

Är du skolbibliotekarie? Ditt arbete är helt avgörande för att skapa en läsgemenskap på skolan. Genom att besöka klassrum och presentera böcker i olika genrer, kan du hjälpa till att väcka elevernas intresse och uppmuntra dem att läsa mer. Du kan också efter att ha presenterat en bok i klassen fråga eleverna om någon vill läsa den och dela ut böcker direkt till dem i handen. Tipsa gärna eleverna om nyinköpta eller populära böcker som kan ge dem en chans att hitta något de gillar och som de kanske inte kände till tidigare. Ett samarbete mellan oss lärare och skolbibliotek kan bygga en läsande kultur på skolan och en aktiv skolbibliotekarie kan därför bidra till elevernas läsutveckling och öka deras motivation att läsa.

Elever behöver också få möjlighet att besöka bibliotek tillsammans, både skolans bibliotek och bibliotek i närområdet. Utflykter i hela klassen eller i mindre grupper kan bli en mysig stund där eleverna får chans att utforska böcker i ett nytt sammanhang. Att få uppleva att sitta i en fåtölj och läsa omgiven av böcker och andra som läser kan skapa en annan typ av läsupplevelse. Att ofta få besöka bibliotek kan hjälpa eleverna att utveckla en kärlek till läsning och främja en livslång läskultur. Ett bibliotek är en unik och viktig lärandemiljö som kan stärka elevernas kunskapsutveckling och hjälpa dem att hitta läsaren i sig själva.

I en läsgemenskap behöver elever få möjlighet att läsa enskilt ofta. Det ger eleverna möjlighet att läsa böcker som intresserar dem, utveckla sin läskapacitet och sitt språk, samt uppleva nya erfarenheter och tankar. Det är sällan elever får tid och lugn att lägga undan sina mobiler och fokusera inåt. Stunder av tyst, egen läsning i skolan kan hjälpa dem med detta. Egen läsning kan också stärka elevernas självförtroende och självständighet i lärandet, och främja en god relation till läsning och böcker. 

För att skapa en läsgemenskap behöver elever även få läsa tillsammans med andra. De kan exempelvis:

 • läsa en text tillsammans i par, där de turas om att läsa varsitt stycke
 • läsa en text i grupp där de läser varsitt stycke och alla följer med i egen bok
 • läsa baksidan på sin bok för en kompis och prata om vad de tror att deras böcker kommer att handla om
 • välja ut en mening i kapitlet de just läst och läsa den högt för en kompis
 • läsa samma stycke för varandra med olika känslor, t.ex. glad, arg, trött.

Att läsa tillsammans kan också innebära att klassen läser samma bok, där de har en klassuppsättning med en bok för varje elev. Detta kan skapa en gemensam upplevelse och samhörighet i klassen, samt ge eleverna möjlighet att diskutera och utbyta idéer och åsikter om boken. Läsningen kan också förbättra elevernas språk samt utveckla deras förmåga att förstå och samtala om böckernas budskap. Delar i boken kan läsas högt, enskilt, i par eller grupp, för att stärka elevernas förståelse och upplevelse, och hjälpa alla att ta till sig bokens innehåll. Läsning av gemensamma böcker är ett bra verktyg för att bygga en stark och positiv klasskultur kring lärande och läsning.

Läraren kan:

 1. Välja en spännande bok som är lämplig för elevernas ålder och färdigheter, gärna i samspel med eleverna.
 2. Skaffa en klassuppsättning med en bok för varje elev.
 3. Läsa boken tillsammans i klassen och ha gemensamma diskussioner och aktiviteter relaterade till boken.
 4. Ge eleverna individuella uppgifter relaterade till boken, till exempel att skriva sina tankar, skapa illustrationer eller arbeta med innehållet.
 5. Ha boksamtal i mindre grupper med frågor kopplade till bokens tema där eleverna uppmuntras att tänka och beskriva sina tankar och känslor för varandra.
 6. Samla klassen för en gemensam diskussion om bokens teman.

I en läsgemenskap delar man läsupplevelser med varandra. Det är bra att skapa återkommande rutiner där eleverna får prata med varandra om sina läsupplevelser. Det kan öka elevernas intresse för läsning och samtidigt främja deras samarbete och kommunikation.

Läraren kan:

 1. Be eleverna att tänka på en bok som de har läst och tycker att en annan elev i klassen skulle gilla. Om de har boken kan de plocka fram den.
 2. Ge eleverna en kort stund för att förbereda sig och sammanfatta sin rekommendation.
 3. Låt eleverna presentera sina rekommendationer för varandra i grupper om ca 3–6 elever, eller skapa en speed-dating aktivitet där eleverna sätter sig mittemot varandra längs ett långbord. 
 4. Eleverna får berätta en kort sammanfattning av boken och varför de tror att någon annan skulle gilla den.
 5. Ge eleverna möjlighet att ställa frågor till varandra eller lägga till ytterligare rekommendationer.
 6. Låt eleverna skriva ner titeln på de böcker och rekommendationer som de tycker är intressanta.

När elever får dela med sig av böcker som betytt något för dem så främjas deras läsglädje. Det ger dem även en bredare uppfattning om böcker som är värda att läsa. Läraren kan organisera aktiviteter där elever får dela med sig av boktips för varandra. Ibland kan det ske mer strukturerat, ibland mer spontant när en elev har med sig en bok de vill visa. Syftet är att skapa nyfikenhet på varandras läsande och en vilja att dela med sig av det som de upplevt och känt när de läser böcker. Läraren kan börja med att dela med sig av en bok som är viktig för hen, så att eleverna får en modell för hur det kan gå till. Vi lärare kan även visa att vi är nyfikna på vad våra eleverna läser, även om det är litteratur vi själva inte känner till eller är vana vid.

Litteratur i undervisningen är en källa till kreativitet och fantasi. Den ger eleverna möjlighet att få nya erfarenheter och utvecklar deras tänkande. Genom litteratur lär sig eleverna om sitt eget och andras känsloliv, vilket kan skapa empati och medkänsla för andra människor. Litteratur kan binda samman en elevgrupp och forma deras tankar om varandra. Därför bör litteratur användas som källa för lärande i all undervisning. Berättelser är gemenskapsbildande. Kring berättelser kan vi samlas och utforska våra känslor och tankar. Det är något djupt mellanmänskligt att sätta sig runt en lägereld och lyssna på en berättelse tillsammans. Se till att din egen undervisning tar avstamp i detta. Nedan finns förslag på några aktiviteter som stödjer bildandet av en god läskultur i undervisningen.

Om du vill få mer tips kring hur vi kan använda högläsning och skapa läslust i undervisningen: Boka plats på fördjupning den 8/3!

Ha lektioner i ett bibliotek

Syfte: Att göra elever bekväma med biblioteket. Ge dem tillgång till ett större utbud av böcker att välja mellan.

Genomförande: Planera en lektion som sker på skolbiblioteket eller ett bibliotek i närområdet. Lektionen kan ha fokus på att välja böcker, på läsning och bokstudier, lära sig om en författare, eller att hitta fakta om ett ämne eller ett tema som ni bearbetar just nu. På biblioteket kan eleverna ta hjälp av de resurser som finns där och mer självständigt röra sig i det litterära rummet.

Förberedelser: Bestäm vilket bibliotek ni ska gå till och välj ut en passande uppgift för eleverna att göra där. Ta eventuellt kontakt med bibliotekarien så att hen kan förbereda böcker och material.

Att tänka på: Strukturerade och avgränsade uppgifter kan hjälpa eleverna att orientera sig på ett stort bibliotek, men se även till att eleverna får chans att lugnt utforska och uppleva utrymmet. Stressa inte utan låt det bli en fridfull stund.

Klassens bok-topplista

Syfte: Att uppmuntra varandra till att läsa och inspirera till att prova nya böcker. Stärka samarbete och samhörighet i klassen.

Genomförande:

 1. Uppmuntra eleverna att läsa böcker på sin fritid och diskutera vad de har läst i klassen.
 2. Samla in recensioner från eleverna om de böcker de har läst och notera varje bok och recensionen.
 3. Sätt samman recensionerna och lägg till poäng till varje bok utifrån hur många elever som har rekommenderat boken.
 4. Skapa en topplista över de mest populära böckerna i klassen.
 5. Presentera topplistan för eleverna och diskutera varför de böcker som har fått flest poäng är så populära.

Arbetet med att göra en klassens bok-topplista kan ge eleverna en unik möjlighet att lära sig mer om varandras läsintressen och samtidigt inspirera till att prova nya böcker.

Förberedelser: Skapa en mall eller frågor eleverna utgår från när de skriver sin recension. 

Att tänka på: Eleverna kan tipsa om böcker som de läst hemma eller i skolan. Om någon elev inte har böcker att tipsa om kan de först bidra på andra sätt, exempelvis genom att illustrera en rubrik att hänga upp på väggen eller vara ansvarig för att samla in klasskamraternas tips.

Läs för andra klasser

Syfte: Att skapa läsgemenskap på hela skolan. Ge läsningen ett syfte och en mottagare.

Genomförande: Delad glädje är dubbel glädje! Varför inte läsa sagor och böcker för andra elever på skolan? Eleverna som ska läsa får undervisning om intonation och hur man skapar en bra läsupplevelse. De får träna med varandra hur man levandegör texten. Därefter får de en “vänklass” som de läser för några gånger under terminen. Läraren i klassen som ska lyssna kan också lära de yngre eleverna hur de kan ställa frågor eller ge feedback till läsarna, vilket hjälper eleverna att förbättra sina färdigheter och öka sin självsäkerhet. Denna aktivitet kan också bidra till att bygga en läsande kultur och en positiv inställning till läsande på hela skolan.

Förberedelser: Samarbeta med andra lärare och hitta en vänklass. Välj tillsammans med eleverna ut vilka texter ni ska läsa – texter som de tror att vänklassen kan tycka om.

Att tänka på: Om någon elev inte vill läsa högt kan de bidra på andra sätt, t.ex. genom att vara aktiva i bokvalet, sköta en PowerPoint med bilder från boken, sitta med och lyssna och ge feedback till läsaren. Se till att det blir en positiv stund där den gemensamma läsglädjen är i fokus.

Lämna ett svar