Varför skriver eleverna?

Varför skriver människor? Vi skriver för att förmedla något. Vi skriver för att förstå. Vi skriver för att bli förstådda. Vi skriver för att komma ihåg. Vi skriver för att reflektera. Vi skriver för att utforska. Vi skriver för att vara kreativa. Vi skriver för att utvecklas. Vi skriver för att uttrycka oss själva. Varför skriver elever? För dem känns det nog ofta som att de skriver för att träna på att skriva. Att de skriver för att läraren säger det. Att de skriver för att visa vad de kan så att de får bra betyg. Varför skriver dina elever?

Att lära sig skriva är viktigt. Elever behöver få skriva mycket i skolan, i olika ämnen och på olika sätt. En hel del av texterna elever får skriva under sin skoldag skrivs för skrivandets skull. De skriver för att träna på att skriva. Den som läser texten är läraren. Ibland lämnas texten tillbaka med kommentarer, ibland hamnar den på hög i en skrivbordslåda. Elever behöver få träna på skrivandets form. Men om för många av texterna skrivs utan ett syfte annat än att “träna skrivande” – vad gör det med skrivglädje och motivation? Vad tänker eleven när hen, för femtioelfte gången, skriver en text som enbart läraren ska läsa? Hur länge orkar de fortsätta med den enda motivationen att “de lär sig skriva bättre”? Att möta för mycket meningslöst skrivande kommer påverka både elevernas motivation och lärande. Kanske behöver vi fundera på frågan: Varför skriver eleverna? – och hitta ett bättre svar än för att träna skrivande.

Det är egentligen inte så komplicerat att öka meningsfullheten i skrivandet. Det handlar primärt om att skrivandet ska ha ett tydligt syfte och mening. Som att skriva för att minnas sina tankar till ett boksamtal, eller skriva för att sortera och redan ut vad man upplevt och lärt sig i undervisningen och läsa upp det för varandra. Eller att skriva för ett autentiskt syfte för att färga världen med mina tankar och frågor. Det räcker långt att då och då få skriva för en mottagare som inte är läraren. Så fort någon annan, en verklig person, ska läsa min text, kämpar jag mer för att göra texten så bra som möjligt. Om jag vet att någon annan ska läsa mina ord, förstå vad jag vill förmedla, märka felstavningar och glömda punkter, då vill jag se till att texten är så bra som möjligt. När jag har ett budskap jag vill få fram, som någon annan än min lärare ska förstå, då ökar min motivation och kämpaglöd.

  • Ska eleverna lära sig hur ett brev är uppbyggt? Skriv brev till en äldre släkting eller en annan klass!
  • Ska eleverna ha ett boksamtal när de läst en gemensam bok? Låt dem skriva ner sina tankar och förbereda sig för samtalet!
  • Ska ni köpa in nytt material till rasten? Låt eleverna intervjua andra elever och skriva en lista på det som önskas allra mest.
  • Ska eleverna skriva artiklar? Gör en skoltidning och dela ut till andra klasser och personal!
  • Är eleverna missnöjda över något i skolan? Låt de skriva brev till elevrådet eller skolledningen där de får beskriva sina inre tankar.
  • Ska ni ha ett föräldramöte? Låt eleverna skriva om sin undervisning och vad de önskar, tycker och tänker kring skolan som föräldrarna får läsa inför mötet.
  • Har ni läst och lärt er om poesi? Låt eleverna skriva egna dikter som de sätter upp på närmaste busskur eller tunnelbana!
  • Har eleverna läst spännande böcker i ett tema ni arbetar med? Låt de skriva bokrecensioner som de läser upp för varandra i mindre grupper där de tipsar om sina favoritböcker!
  • Ska eleverna skriva berättelser? Skriv berättelser som sedan läses upp för yngre elever!
  • Behöver eleverna utveckla sin stavning och grammatik? Skriv något intressant, som andra utanför skolan ska läsa – och låt dem bearbeta texterna tillsammans!

I grunden handlar det om att se skrivandet som en viktig funktion i våra liv och använda de tillfällen som dyker upp för att ge dina elever en röst. Att skriva för en mottagare ger även skrivandet ett syfte utöver att vara skolarbete, vilket stärker elevernas känsla av meningsfullhet. Ett meningsfullt syfte eller en mottagare ökar viljan att bearbeta och förbättra texter och kan ge elever möjlighet att stötta varandra att utvecklas.

Mottagaren behöver inte alltid hittas utanför klassrummet. Att få skriva till sina klasskamrater på olika sätt kan öka både motivationen och lärandet. Att få börja skriva till klasskamrater kan vara en bra ingång till att sedan skriva till människor utanför klassrummet, då pressen är mindre. I och med att eleverna blir mottagare för varandras skrivande får alla en person som är intresserad av det man skriver och tänker.

Exempel: Eleverna har läst en text och skriver i par frågor till texten. De byter frågor med ett annat par och svarar på dessa. De behöver alltså formulera frågor så att det andra paret förstår vad de efterfrågar.

Exempel: På väggen hänger olika papper med rubriker kring området klassen arbetar med. I par går de runt och skriver ner tankar om rubriken. De läser vad de andra har skrivit och fyller på. De får sedan skriva en egen sammanfattning av temat där de använder det som skrivits på papprena som stöd. Inför sitt egna skrivande får de träna på att formulera sig och skriva så att andra kan läsa och förstå. (Karusellen)

Exempel: Eleverna sitter i fyrgrupper med varsitt papper. De får en fråga eller ett tema av läraren. De funderar och skriver ner en tanke på sitt papper. De skickar sedan pappret åt höger. De läser vad kompisen skrivit och fyller på med en tanke till. De fortsätter skcika och skriva nytt tills läraren säger till. Tillsammans sammanfattar de temat eller undersöker frågan genom skrivandet, där de måste formulra sig och skriva tydligt så att kompisarna kan läsa och förstå. (Runda bordet)

Exempel: Eleverna får en fråga eller ett tema av läraren. De skriver ner ett eget svar eller en tanke. I grupper får en i taget berätta vad de skrivit ner. De formulerar sedan ett gemensamt svar med hjälp av allas tankar. Grupperna läser sedan upp sina svar för klassen. (Mötas på mitten)

Exempel: Som avslutning på en lektion får eleverna skriva en digital exit ticket. Direkt när de publicerar kommer deras tanke upp på smartborden. Eleverna kan läsa varandras tankar och får sedan i par fundera kring vad de tänker om det klasskompisarna har skrivit.

Exempel: Eleverna har arbetat i lärgrupper under en period. Det är nu dags att få nya grupper. De får därför skriva ett tackkort till sin axelkompis, där de funderar noga på hur de ska formulera sig för att få fram det de vill.

Genom att göra eleverna till mottagare för varandras skrivande kan de få stöd och motivation att utvecklas. Varför och för vem skriver dina elever? Hur kan du göra för att öka menigsfullheten i skrivandet? När kan eleverna få skriva för någon annan än dig?

Lämna ett svar