Avsluta terminen positivt!

Terminen går mot sitt slut och både lärare och elever börjar räkna ner mot ledighet. Ett helt läsår av lärande och ansträngning har vi bakom oss. En del får sina första betyg, en del ska byta stadie, en del byter skola. Vi utvärderar, reflekterar, firar, tackar, rundar av och samlar ihop. I detta inlägg finns några tips på aktiviteter för att runda av läsåret tillsammans, bygga gemenskap, visa uppskattning och skapa ett positivt avslut. Använd, inspireras, anpassa. Flera av övningarna går också at använda under andra delar av året.

Spel och pussel

Plocka fram olika spel och pussel och ha i en del av klassrummet. Ge eleverna tid då och då – antingen alla tillsammans eller när de är klara med annat – att spela och pussla tillsammans. Delta gärna själv! Uppmuntra gemenskap och deltagande.

Reflektion med Karusellen

Använd strukturen Karusellen för att reflektera kring läsåret. Använd frågor som passar just er, exempelvis: Vad har vi gjort bra under läsåret? Vad har vi lärt oss? Vad är vi tacksamma för? Hur har vi hjälpt varandra? Vad vill vi göra ännu bättre nästa läsår? Vad är vi bättre på nu? Vad kommer vi sakna med åk x? Vad se vi fram emot i åk x? Vad vill vi att vår nya lärare ska veta? Låt eleverna gå runt i par eller smågrupper och fylla på med tankar. Häng upp och titta på det som skrivs gemensamt för att synliggöra era tankar.

Topplistan

Skapa en topplista för att lyfta fram saker ni gjort bra under året. Det kan exempelvis vara en topp 5. Varje elev kan skapa en egen topplista på fem saker de har gjort bra, lyckats bra med, kämpat bra med eller är stolt över. Samtidigt som de fyller i sin egen kan du fylla i en också. Dessa kan sedan läsas upp för alla eller i smågrupper. Fira och uppmuntra varandra! Om lärgrupper eller teams används i undervisningen kan varje grupp skapa “gruppens topplista”. Ni kan också skapa en “klassens topplista”.

Tack-vägg

Skapa en vägg full av tack! Skapa en TACK-rubrik, exempelvis på en vägg i klassrummet eller korridoren. Låt eleverna rita/skriva saker de är tacksamma för och hänga upp runt TACK-rubriken. Det kan göras enskilt, i par, i grupp eller på flera olika sätt. Fyll på med så mycket ni kan. Gör gemensamt med andra klasser om ni vill. Fira allt bra ni gjort under läsåret!

Post-it-tack

Skapa tre rubriker på tavlan eller på en vägg: Tack till mig själv, Tack till klassen, Tack till en vuxen. Berätta att de ska få se tillbaka på året och skriva ner en sak de vill tacka sig själva för på en post-it, en sak de vill tacka klassen för på en annan post-it och en sak de vill tacka en vuxen för (förälder, vuxen i skolan eller annan vuxen) på en tredje post-it. Visa gärna tre post-its du har skrivit för de tre rubrikerna så att eleverna får ett exempel. Ge varje elev tre post-its. De funderar och skriver ner sina tack och hänger sedan upp dem runt respektive rubrik. Det kan göras anonymt eller med namn. Lapparna kan läsas upp för en parkompis eller grupp om ni vill. Titta på alla lappar, reflektera och fira allt ni är tacksamma för. Övningen går också att göra med digitalt verktyg så att det kan sparas.

Solstrålar

Klipp ut en gul cirkel och skriv upp ett tema i den. Det kan vara “Saker vi lärt oss” “saker vi är tacksamma för” “det här är vi bra på” “så här har vi hjälpt varandra” eller annat som passar just din grupp. Be eleverna sedan tänka på exempel som passar temat. Låt dem samtala i par och hjälpas åt att skriva ner sina tankar på smala gula pappersremsor. Läs upp och häng upp dessa runt solen. Fira!

Parpromenader

Låt eleverna gå på parpromenader då och då. Ge dem en fråga att samtala kring, t.ex. Vad är jag stolt över? Vad vill jag lära mig mer om? Vad är jag bättre på nu än i augusti? Vad har varit roligast under läsåret? Vad kommer jag sakna? Vad ser jag fram emot nästa läsår? Låt dem sedan promenera en stund och samtala, för att sedan komma tillbaka till dig. Promenaden kan vara på tid eller en viss slinga. Det kan vara kring bara en fråga eller så kan de få en ny fråga när de kommer till dig och gå ett varv till. Det kan också finnas samtalsfrågor uppsatta som en tipspromenad.

Kalasrasten

Planera en extra bra rast tillsammans med eleverna. Låt dem i par eller smågrupper fundera på hur en riktigt kalasbra rast skulle vara. Använd t.ex. strukturen Mötas på mitten. Samla in idéer och planera utifrån det. Det kan exempelvis vara en extra lång rast, en rast med extra roliga lekar, en rast tillsammans med parallellklassen, en rast med fika, en rast på det andra stadiets gård, en rast på lekplatsen en kilometer bort. Gör det till något att se fram emot och njuta av, med fokus på att ha roligt tillsammans.

Brev till en yngre klass

Låt eleverna skriva brev till en yngre årskurs. Kanske ska de sluta åk 6 och får skriva till de nya fyrorna, kanske får åk 1 skriva till de nya ettorna. Fundera tillsammans innan de skriver. Vad tänker du är bra att de får veta? Vad är viktigt för att klara av mellanstadiet/åk 1 så bra som möjligt? Vad har de att se fram emot? Vad är era bästa tips? Vad vill ni berätta om? Skriv sedan i par, smågrupper, enskilt eller hela klassen tillsammans. Ge breven till mottagaren antingen innan sommaren eller som en välkomstpresent när de kommer till hösten.

Blomsteräng

Skapa en blomsteräng som visar hur ni har vuxit under året. Låt eleverna rita en egen blomma med blomblad eller skriv ut mallen. Låt dem fundera på hur de har vuxit under året. Vad har de blivit bättre på? Vad har de lärt sig? Hur är de annorlunda nu än de var i augusti? Ge gärna konkreta exempel och låt dem samtala i par eller smågrupper för att få igång tankarna. De fyller sedan i sitt namn i mitten och en sak i varje blomblad, målar och gör fint. Klipp ut och sätt upp på en gemensam blomsteräng där alla kan se den!

Hur gör du för att knyta ihop läsåret och fira tillsammans?

Lämna ett svar