Digital kurs: Leda en samarbetande skola

Cooperative learning in the classroom requires cooperative learning in the staffroom.

Wendy Joliffe

För att kooperativt lärande ska fungera i klassrummen behöver vi också samarbeta i kollegiet. Det krävs aktiva och medvetna ledarskapshandlingar för att skapa ett samarbetande kollegie där pedagogerna är trygga med varandra, delar idéer och erfarenheter, bearbetar utmaningar och firar framgångar.

Målgrupp: Skolledare, rektorer och skolchefer

I denna digitala workshop får du verktyg för att som skolledare vara ett pedagogiskt föredöme och skapa en samarbetande skola med undervisningen i fokus. Workshopen ger dig kunskap om hur du som skolledare kan agera med hjälp av kooperativt lärande för att skapa ett samarbetande kollegie där lärare stöttar och hjälper varandra. Utbildningen passar extra bra för skolor där kooperativt lärande används av lärare.

Utbildningens fokus är på hur du kan leda och stötta en skola där samarbete värdesätts både mellan personal och mellan elever. Om du är intresserad av skolutveckling med ett aktivt ledarskap samt vill skapa en samarbetande norm mellan kollegor är detta en workshop för dig. Under workshopen krävs ditt aktiva deltagande! Med skickas ett kapitel från boken “Grundbok i kooperativt lärande” om Skolutveckling och förändringsarbete, samt andra texter och mallar som kan användas som stöd i ditt arbete mot en samarbetande skola.

Genomförande: Digital förmiddag den 7 november, kl 9-12

Mål:

  1. Få förståelse för vad som krävs av dig som pedagogisk ledare för att stödja lärares  professionella utveckling i kooperativt lärande
  2. Få verktyg för att verka för ett samarbetande kollegie
  3. Dela erfarenheter med andra skolledare 

Pris: 995 kr exkl moms. Gratis för rektorer på skolor där Jennie eller Niclas har en utbildningsprocess under 2023/2024. Ange “Processutbildning” vid fakturauppgifterna för er som har en pågående utbildning.

Boka HÄR.

Lämna ett svar