Vad är klokt för mig att göra nu?

Att vara lärare innebär ständig utveckling och förändring. Vi lär nytt, testar nya saker, möter nya utmaningar och får nya möjligheter. Inget möte med en elevgrupp är helt likt ett annat, och vi måste ständigt reflektera och utveckla vår undervisning. Vi lärare kan här få input från olika håll, t.ex. från kollegor, litteratur, kurser och sociala medier. Viktig input, som vi sedan behöver bearbeta och översätta till vår egen verksahmet och ledarstil. En fråga som vi (Jennie och Niclas) ofta använder är “Vad är klokt för mig att göra nu?”. Utifrån det jag ser min kollega göra, läser i en bok, ser på sociala medier eller hör en föreläsare säga på kursen; vad är klokt för mig att göra nu? Vad kan jag ta med mig? Vad tilltalar mig? Vad intresserar mig? Vad känner jag att jag behöver jobba vidare med? Vad blev jag nyfiken på? Allt vi ser och hör kommer inte passa oss just då, och allt kan inte kopieras rakt av. Vi måste alltid översätta det vi ser och hör till vår egen verklighet, testa smått, utvärdera och ta nya steg.

Det kan vara bra att stanna upp då och då och reflektera kring den här frågan. Utifrån det som kanske just hänt i klassrummet, utifrån en observation av en kollega, utifrån ett direktiv från rektor eller något som trendar på sociala medier. Vad är klokt för mig att göra nu?

Lämna ett svar