Skapa samtal genom strukturen Visa! med tummar

Det behöver inte vara så komplicerat att initiera samtal mellan elever, att få dem att vända sig mot varandra, se varandras tankar och gräva djupare tillsammans. Jag kan göra detta utan särskilt mycket förberedelse, kring all typ av innehåll, där jag över tid ger instruktioner och stöd så att eleverna kommer längre i sina samtal. Jag kan exempelvis använda strukturen Visa! – helt utan material och fasta grupper, oavsett lokal, möblering, ålder och ämne. Här nedan finns lite exempel på hur jag enkelt kan använda Visa! för att skapa samtal och stödjande interaktioner mellan elever.

Visa! med tummar:

 • Läraren ställer en fråga eller säger ett påstående till eleverna, där man kan svara JA, NEJ eller OSÄKER/BÅDE OCH/MITTEMELLAN.
 • Eleverna tänker enskilt på frågan en stund.
 • Läraren säger “1, 2, 3, visa!”
 • Eleverna visar tumme upp, tumme ner eller tumme i mitten beroende på vad de vill svara.
 • Eleverna vänder sig till en eller några personer i närheten och tittar på vad de visar.
 • Eleverna samtalar, jämför och ställer frågor till varandra för att förstå hur de andra tänkt eller stötta varandra kring frågan.
 • Läraren ber eleverna tacka varandra och sammanfattar några saker som sagts eller lyfter tankar från grupperna.

Exempelfrågor:

 • Tycker du att huvudkaraktären agerade på rätt sätt i kapitlet vi just läste?
 • Skulle du vilja vara ett barn på stenåldern?
 • Vet du vad du vill göra på rasten?
 • Har du koll på reglerna för leken/sporten?
 • Tycker du att Sverige ska utöka kärnkraften?
 • Tycker du att mobiltelefonen är ett bra hjälpmedel när man pluggar?
 • Skulle du gjort som drottning Kristina?
 • Gillar du glass?
 • Vet du vilka material/färger du ska välja?
 • Har någon gjort något bra/snällt för dig idag?
 • Har du lärt dig något nytt idag?
 • Har du någon fråga/fundering kring det vi lärt oss idag eller något du vill lära dig mer om?
 • Håller du med om att…?
 • Hur säker känner du dig på…?

Det är bra att använda innehåll som eleverna har en del kunskap och tankar om, där de blir nyfikna på varandra. Trots att frågan kommer ha JA/NEJ/KANSKE-svar kan det ändå vara öppna autentiska frågor som eleverna kan samtala vidare om. För att stötta eleverna i samtalen kan läraren skriva upp stödfraser på tavlan, som t.ex. “Varför har du tummen upp?” “Vad tänker du?” “Kan du berätta vad du tror?” “Jag tänker att…”. Kring vissa frågor kan samtalen vara korta, kring andra kan de vara längre och gå djupare. Att använda strukturer som Visa! och andra samtalsstrukturer då och då som variation till handuppräckning kan skapa ett mer demokratiskt klassrum där allas röster blir hörda. Vi kan också få fram fler spännande tankar och tänka nytt med hjälp av varandra. Eleverna tränas i att visa sin egen tanke, uttrycka den och ställa frågor för att få reda på vad andra tycker och tänker. Vi bygger på så sätt en gemenskap kring lärandet, där eleverna får positiva upplevelser med varandra och vill varandra väl. Vilka tankar har du fått av detta inlägg? Hur kan du göra med dina elever? Vad är klokt för dig att göra nu?

Lämna ett svar