Författararkiv: helenaschondell

Struktur – Bordet runt

Jag heter Helena Makkonen Schöndell och arbetar på Kronaskolan i Älvängen, Ale kommun. När mina elever i åk 5 ska träna på problemlösning arbetar de inte själva, utan i axelpar (två och två) eller i lärgrupper (fyra och fyra). Detta för att det är lättare att lösa och förstå problem om de får diskutera och använda varandra som hjälpmedel.

Eftersom min ena 5:a börjat arbeta i lärgrupp så fick vi möjlighet att testa en ny struktur från Niclas Fohlin. Strukturen är tänkt att träna gemensam problemlösning i grupp. Så här gjorde vi och så här gick det!

Bordet runt

Förberedelser

 • Eleverna ska jobba i sina lärgrupper. Finns det inga fasta lärgrupper så dela in dem fyra och fyra. Har de aldrig arbetat ihop förut, gör en aktivitet så de lär känna varandra lite närmare. De kan intervjua varandra eller hitta på ett gemensamt gruppnamn.
 • Beroende på klass så kan det vara en bra idé att träna strukturen någon gång innan det är dags för att använda den med problemlösning. Gör det med meningar som: ”Jag har glömt min gympapåse i omklädningsrummet. Vad ska jag göra?”
 • Plocka fram fyra problemlösningsuppgifter. Jag valde ut fyra från vår mattebok. Anledningen till att det är fyra uppgifter beror på att det finns fyra roller som roteras efter varje uppgift. Då får alla eleverna göra varje roll varsin gång.
 • Var tydlig med det gemensamma målet innan strukturen startar och att gruppen inte får gå vidare med nästa uppgift förrän alla har förstått och skrivit ner svar.

Utförande

 1. Person 1 läser frågan.
 2. Person 2 läser frågan.
 3. Person 3 ger förslag på hur uppgiften kan lösas, var man kan starta eller vilken lösningsstrategi som kan väljas.
 4. Person 4 säger: Jag håller med för att… eller jag håller inte med för att…
 5. Gruppen visar med tumme upp eller stopp om de håller med eller inte håller med person 4.
 6. Den som håller upp stopp förklarar varför den inte håller med.
 7. Alla skriver ner den gemensamma lösningen som gruppen kom fram till.
 8. Rollerna byts genom att de flyttas ett steg medsols.
 9. När tiden är ute så utvärderar lärgrupperna målet på en post it lapp som lämnas in.

Vidareutvecklingbild2

 • När eleverna kan strukturen går det att vidareutveckla den. Det egna ansvaret kan utökas genom att de kontrollerar varandras svar och skriver sin namnteckning på kompisens papper eller whiteboard.
 • Läraren kan använda sig av slumpa frågan, alltså välja ut någon slumpvis som ska berätta hur gruppen tänkte.

Reflektion

Jag valde att inte träna på själva strukturen med eleverna innan jag startade problemlösningen, utan modellerade istället strukturen noga med hjälp av mig själv samt med bilder. Eleverna löste övningen, men nästa gång jag gör den med en ny klass så kommer jag att träna på själva strukturen innan. Detta för att få ett bättre flyt i själva problemlösningen och att elevernas fokus läggs där och inte på att lära sig strukturen.

Strukturen gjordes vid två olika tillfällen. Första gången valde jag uppgifter som repeterade tre olika problemlösningsstrategier som eleverna jobbat med tidigare, rita en bild, hitta mönster och gissa, pröva. Andra gången fick eleverna arbeta med uppgifter som enbart tränade strategin steg för steg. Jag upplevde ingen skillnad, utan eleverna arbetade lika bra båda gångerna.

Valet av problemlösningsuppgifter gjorde att person 3:s uppgift, att ge en lösning påbild1 problemet, kunde upplevas som övermäktig av flera elever. Därför lade jag till att person 3 också kunde komma med förslag på strategi eller en början på problemlösningen. Då hade person 4 och resten av lärgruppen ändå något att förhålla sig till och diskutera. Arbetet fortsatte i en gruppdiskussion för att hitta hela lösningen.

Eftersom alla elever var tvungna att skriva ner den gemensamma lösningen för att nå målet och få fortsätta med nästa uppgift, var många lärgrupper noga med att fråga varandra om alla förstod. För att förstärka detta och visa övriga elever det goda exemplet stannade jag arbetet för att visa hur just denna grupp arbetade.

Både jag och eleverna tycker att strukturen fungerar bra för problemlösning och jag kommer att använda mig av den igen.