Välkommen på Workshop

Du är välkommen till en workshop i Kooperativt lärande. Under workshopen kommer du att få träffa Jennie, Niclas och Lisa som driver denna blogg. Du kommer att få höra om deras arbete med Kooperativt lärande och du kommer även att få prova på olika strukturer. Det kallas för Workshop då mer än 50% av träffen inkluderar interaktion och aktivitet hos de som är deltagare. Du kommer lära dig grunderna i Kooperativt lärande, du kommer få konkreta tips på hur du kan använda dig av olika strukturer i din undervisning och du kommer att få diskutera tillsammans med kollegor. Läs mer

Kooperativ trefältare: Sverige

Idag arbetade jag och mina ettor med SO och fakta om Sverige. Vi gjorde det genom att använda strukturen Kooperativt fyrfältare (men jag gjorde om den något för att det skulle passa mina elever och lektionen). Jag använde mig också av roller (berättare, ordfördelare och hjälpare).

Jag började med att repetera rollerna berättare och hjälpare och vad dessa gör. Sedan presenterade jag den nya rollen ordfördelare. Jag förklarade att denna roll är viktig för att samarbete ska fungera, alla måste få prata. Läs mer

Bingo: Geometriska former

Jag har använt mig av strukturen Bingo för att repetera geometriska former. Jag förändrade lite i strukturen för att den skulle passa mina elever bäst. Jag började med att modella strukturen tillsammans med en av eleverna för att eleverna skulle veta hur man skulle göra. Därefter delade jag ut en bingobricka till varje elev.  Läs mer

Mina ord, dina ord: Addition

Idag använde jag mig av strukturen mina ord, dina ord med i form av ”mina tal, dina tal”. Vi har arbetat mycket med tallinjen 0-10 och har nu börjat utöka till tallinje 0-20. Under denna del av lektionen fick eleverna skapa egna mattetal där svaret skulle bli som mest 20. De fick använda så många termer de ville. Så eleverna började skapa tal, de frågade ett par gånger om ett tal som de skrivit under ”mina tal” skulle fungera eller om svaret blev för mycket och jag svarade att de fick kontrollräkna själva eller med hjälp av en kompis.

Läs mer

Rondellen med roller: Vatten

Tidigare i veckan provade jag att använda mig av strukturen Rondellen med hjälp av olika roller. Jag började lektionen med att berätta att vi skulle arbeta vidare med NO och vatten. Vi har tidigare pratat om vattnets former och vattnets kretslopp. Jag berättade även att vi skulle använda oss av olika sorters roller. Jag visade ett rollkort i taget (Rollkort går att hitta HÄR.) och frågade:

– Vad tror ni att denna person gör som har denna rollen? (berättare, sekreterare, hjälpare och uppmuntrare)

Läs mer

Att redovisa kooperativt

När man arbetar i klasser upp mot 25-30 elever kan redovisningar ta lång tid, även om du låter eleverna arbeta i par eller grupper. Jag upplever ofta att eleverna (särskilt de yngre) inte är tillräckligt uthålliga för att orka lyssna på de sista grupperna. Ibland är det så att man har vissa elever som tycker att det är för jobbigt att redovisa för hela klassen. Hur kan man göra då? Här kommer tips på hur man kan få alla grupperna att redovisa, utan att de blir trötta och inte orkar lyssna. Eleverna som tycker att det är jobbigt att redovisa för en stor grupp får även en chans att redovisa för en mindre grupp.

Läs mer

Struktur: Skriv, byt, matcha

I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten. Andra elever får sedan tillsammans lista ut vilka bilder som passar med vilka meningar. Strukturen är elevaktiv med skrivande, läsning och kommunikation i par och utvecklar elevernas begreppsförmåga.

Läs mer

Karusellen: Läsläxa

När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade. Därefter använde jag mig av strukturen Karusellen.  Jag fotade av bilder från veckans läsläxa i vår läsebok Den magiska kulan och skrev ut dessa. Bilderna stoppade jag sedan i våra clearboards.

Läs mer

Stödjande interaktion – en grundprincip!

Vid Kooperativt lärande ska elever dela kunskaper med varandra och stödja varandras ansträngningar. När elever ska stödja, hjälpa och berömma varandra kan de inte vänta på sin tur att få prata utan denna interaktion behöver ske direkt mellan elever. Genom grundprincipen samtidig stödjande interaktion får de chans att diskutera innehållet i undervisningen, sätta ord på sina egna kunskaper och pröva sina tankar gentemot andra samtidigt som andra elever hjälper, ger beröm och uppmuntrar varandra till att lära sig kunskaper.

Läs mer

Struktur: Vandrande reportern

Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem. Läs mer

Inspiratören: Bokstaven R

Under veckan arbetar vi med en bokstav och dess ljud på så många olika sätt det går. Eleverna bygger upp ett ordförråd med ordbilder med saker i sin närmiljö som innehar bokstaven eller ord som är vanligt förekommande för dem. Denna gång var det dags för bokstaven R . Lektionen består av att vi lär oss att skriva bokstaven R genom kamratrespons i lär-par. Den här veckan adderade jag ett moment i arbetet med bokstaven; jag la till strukturen Inspiratören.

Eleverna fick börja med att sätta sig i sina lär-par. Varje par fick en mini-whiteboard och en penna. De fick komma överens om vem som skulle börja skriva. Sedan instruerade jag och modellade för eleverna om vad de skulle göra genom att både berätta och visa. Läs mer

Ett helt nytt klassrum 2.0

Nu är terminen igång för fullt och 8 veckor har gått med de nya klassrummen. Vi tänkte ta och uppdatera er om hur det fungerar med den nya strukturen. Vi var lite oroliga över att det skulle bli bråk om vilken elev som skulle sitta på vilken plats och att det skulle vara någon plats som var mer populär än någon annan. Men än så länge har det fungerat väldigt bra. Läs mer

Pussel: Hösten

I år 1 arbetar vi med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, just nu med fokus på hösten. Vi har varit ute i naturen och studerat träd, vi har upptäckt att vädret slagit om och det regnar mer och många elever har samlat fina lönnlöv.

Dagens lektion började med att jag visade bilden under på smartboarden. Läs mer

Viktiga datum

Nu är hösten och mörkret här med både regn och rusk. Det kan kännas tungt, men då är det bra att ha något att se fram emot. Därför vill vi påminna er om att vi har två kommande Workshops.

Den 20:e oktober 16:30-18:00 har vi en gratis workshop där du kommer träffa oss från kooperativt.com. Du kommer lära dig grunderna kring hur du kan krydda din egen undervisning med strukturerat grupparbete och diskutera med kollegor hur vi kan lära ut samarbetsfärdigheter och sociala färdigheter tillsammans med kunskaper. Föranmälan krävs https://kooperativt.com/2016/09/02/valkommen-pa-workshop/

Har du inte möjlighet att komma på den workshopen får du en ny möjlighet den 1:a november klockan 11:00. Vi kommer då att hålla i en Workshop kring Kooperativt Lärande, du kommer att få prova på några strukturer och även lära dig hur KL påverkar klassrumsmiljön. Läs mer på http://invitepeople.com/public/seminars/5589
Biljett till skolforum köper du här

 

kooperativt_larande_workshop