Boka oss!

Vill ni utveckla er undervisning? Vill ni få nya verktyg och inspiration att komma vidare? Vill ni verka för ett samarbetande, demokratiskt och meningsfullt klassrum? Vill ni få bättre sammanhållning i kollegiet och få verktyg för att stötta varandra? Då kan vi stötta er! Vilka är vi?

Jennie Wilson är F-6-lärare och har arbetat med demokratiska metoder (tex kooperativt lärande) med sina elever i flera år. De senaste åren har hon arbetat med olika utvecklingsprojekt på skolor och förskolor runt om i Sverige samt skrivit böcker och material för lärare. Hon är ordförande i det rikstäckande nätverket KoLiS – Kooperativt lärande i Sverige.

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor. Niclas arbetar nu skolövergripande med kooperativt lärande som grund och är styrelseledamot i det rikstäckande nätverket KoLiS – Kooperativt lärande i Sverige.

Vad erbjuder vi?

Utvecklingsinsats i kooperativt lärande: Vid implementering av kooperativt lärande erbjuder vi lite olika upplägg beroende på vad ni önskar, från ett implementeringsstöd under 1 eller 2 år, till en uppstart med en uppföljning 4-6 månader senare, handledning för rektorer och förstelärare, insatser kring särskilda utmaningar och ledarskapsutbildningar. Utbildningarna kan rikta sig till grundskola, gymnasium, fritidspersonal, förskola och vuxenutbildning. Utbildningarna går även att få digitalt.

Inspirationsworkshops kring valt tema inom era pågående utvecklingsprojekt: Vi erbjuder även kortare insatser i redan igångsatta utvecklingsprojekt, för att ge inspiration och stöd att komma vidare, exempelvis kring språkutvecklande arbetssätt, insatser i matematikundervisning, utveckla elevsamtal, förbättra relationer, bygga gemenskap, lärarens ledarskap, konfliktlösning och mycket mer. Här nedan syns ett citat efter en 90 min workshop kring språkutvecklande arbete med faktatexter, som var en del av ett pågående utvecklingsprojekt på en skola:

Ett varmt Tack till dig Jennie för en högkvalitativ föreläsning igår!

Nu har våra lärare fått många konkreta övningar som de kan prova i arbetet med eleverna, så bra! Ett särskilt tack för att du på ett tydligt sätt kunde förena det kooperativa arbetet med det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i övningarna. Det blir en perfekt övergång till kommande veckas träff för lärarna, då våra utvecklingsgrupper lyfter just det i samband med lärarnas undervisning om läsförståelse och genretexter.

Johanna Rönnqvist
Biträdande rektor, Solhemsskolan, Stockholm

Våra grundpriser syns här nedan. Vi anpassar alltid upplägg efter skolans behov. Vid bokningar av processer med flera träffar ges rabatt. För direktkontakt med oss, skicka mail till kooperativt@gmail.com eller ta kontakt via formuläret längst ner på sidan. Vi kan då prata vidare för att hitta ett upplägg som passar just er.

  • Workshop 90 min kring ett tema för max 50 deltagare: 15.000 kr + moms
  • Workshop halvdag för max 50 deltagare: 25.000 kr + moms
  • Workshop heldag för max 50 deltagare: 30.000 kr + moms

Jennie och Niclas är också författare till fyra böcker om kooperativt lärande, en grundbok som ger både teori och praktik, två handböcker (en för att komma igång och en för att ta nästa steg) att använda direkt i klassrummet samt en bok för förskola och skolans första år som även passar bra för fritids och anpassad grundskola. Vi har även skrivit boken Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan. I augusti 2023 släpptes första temat i vår nya serie Lärarpraxis – en serie med praktiska böcker att använda för att utveckla undervisning. I temat Bygga en undervisningsgemenskap hittar du böckerna Starta skolan starkt, Meningsfull undervisning och Gruppstärkande ledarskap.

Vad säger lärare om kooperativt lärande?

“Gemenskap!”      “Fler röster hörs!”     

Mer och bättre lärande, ett gott kamratskap där man blir van att dela med sig och ta emot hjälp av andra.”    

“Struktur för att lära ännu bättre tillsammans!”      

“Trygghet och samspel som leder till ökat lärande hos alla.”     

“Aktiva elever som är varandras lärresurser i en trygg och tillåtande miljö!”     

“Värdegrund på högsta nivå!”     

“Ett språkutvecklande och ett inkluderande klassrum!”     

“Glädje i skolan och i klassrummet!”