Boka oss!

Är du och din skola nyfiken på att implementera kooperativt lärande på er skola? Vill ni ha stöd på vägen? Då kan vi stötta dig! Vilka är vi?

jennie

Jennie Wilson

Jennie Wilson är F-6-lärare och har arbetat med kooperativt lärande med sina elever i flera år. De senaste året har hon även arbetat med kompetensutveckling där hon stöttat lärare i att implementera kooperativt lärande i sina klassrum. Jennie har vunnit pris för sina lärargärningar och fått stipendium av Lärarförbundet.Bokningsförfrågan

 

 

niclas

Niclas Fohlin

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor. Niclas har arbetat skolövergripande med kooperativt lärande som grund och är ordförande för det rikstäckande nätverket KoLiS – Kooperativt lärande i Sverige.Bokningsförfrågan

 

 

 

Jennie och Niclas är författare till två böcker om kooperativt lärande, en grundbok som ger både teori och praktik och en handbok att använda direkt i klassrummet. Till Kooperativt lärande i praktiken finns ett gediget digitalt material med filmer, mallar och illustrationer.

9789144128078 (1).jpg97891441167231

Vi erbjuder lite olika upplägg, från ett implementeringsstöd under 1 eller 2 år, till en uppstart med minst en uppföljning 4-6 månader senare. Vi samarbetar med Studentlitteratur som ansvarar för våra bokningar och där Leif, Robert eller Anton på kompetensutveckling har kontakt med er för frågor och funderingar kring bokning och ekonomi.

Uppstart och uppföljning

  • En heldag + en eller två halvdagar (4-6 månaders mellanrum)
  • Tips och material att läsa och prova i klassrummen mellan träffarna
  • Stödmaterial för att arbeta med skolutveckling och kooperativt lärande

Bokning direkt via mail uppdragsutbildning@studentlitteratur.se

Implementering

  • En föreläsning a 90-180 min för all personal
  • Tre workshops med pedagogisk personal (4-6 månader mellan varje tillfälle)
  • Handledning till processledare/förstelärare (på plats och/eller online)
  • Besök i klassrum och handledning (minst 4 besök)
  • Material och process-stöd (filmer, strukturkort, läsmaterial, lektionsförslag)

Först sker ett möte via telefon eller besök hos er för att diskutera upplägget på er skola eller skolenheter.  Ni kan även få stöd med att skapa en projektplan eller ansökan till Skolverket för bidragsstöd. Implementering kräver:

  1. Processledare eller förstelärare på skolan som leder arbetet på skolan eller skolenheten.
  2. Att minst 70% av lärarna i en dold röstning önskar utvecklas inom kooperativt lärande (röstningen kan ske innan eller efter den inledande föreläsningen).

Bokning direkt via mail uppdragsutbildning@studentlitteratur.se

För direktkontakt med Niclas och Jennie kan skicka mail: kooperativt@gmail.com eller ta kontakt via formuläret:

Studentlitteratur har en infosida om kooperativt lärande med de kurser och böcker som de erbjuder. Se här!

Vad säger lärare om kooperativt lärande?

”Gemenskap!”      ”Fler röster hörs!”     

Mer och bättre lärande, ett gott kamratskap där man blir van att dela med sig och ta emot hjälp av andra.”     

”Struktur för att lära ännu bättre tillsammans!”      

”Trygghet och samspel som leder till ökat lärande hos alla.”     

”Aktiva elever som är varandras lärresurser i en trygg och tillåtande miljö!”     

”Värdegrund på högsta nivå!”     

”Ett språkutvecklande och ett inkluderande klassrum!”     

”Glädje i skolan och i klassrummet!”

Några av våra kunder:

Image result for värnamo kommunImage result for Uppsala kommunImage result for tranemo kommun
Göteborgs stad

Logotype

Image result for bladins skolaImage result for stockholm stad

 

Image result for Sollentuna kommun

Image result for Umeå kommun

Image result for kunskapsakademinImage result for malmö stad