Boka oss!

Är du och din skola nyfiken på att implementera kooperativt lärande på er skola? Vill ni ha stöd på vägen? Då kan vi stötta dig! Vilka är vi?

Jennie Wilson är F-6-lärare och har arbetat med kooperativt lärande med sina elever i flera år. De senaste åren har hon som utvecklingsledare för projekt på skolor och förskolor runt om i Sverige samt skrivit böcker och material för lärare. Hon är ordförande i det rikstäckande nätverket KoLiS – Kooperativt lärande i Sverige.

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor. Niclas arbetar nu skolövergripande med kooperativt lärande som grund och är styrelseledamot i det rikstäckande nätverket KoLiS – Kooperativt lärande i Sverige.

Jennie och Niclas är författare till fyra böcker om kooperativt lärande, en grundbok som ger både teori och praktik, två handböcker (en för att komma igång och en för att ta nästa steg) att använda direkt i klassrummet samt en bok för förskola och skolans första år. De har även skrivit boken Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan.

Vi erbjuder lite olika upplägg beroende på vad ni önskar, från ett implementeringsstöd under 1 eller 2 år, till en uppstart med minst en uppföljning 4-6 månader senare, handledning för rektorer och förstelärare, insatser kring särskilda utmaningar och ledarskapsutbildningar. Utbildningarna kan rikta sig till grundskola, gymnasium, fritidspersonal, förskola och vuxenutbildning. Utbildningarna går även att få digitalt.

Uppstart och uppföljning

Exempel:

  • En heldag + en eller två halvdagar (4-6 månaders mellanrum)
  • Tips och material att läsa och prova i klassrummen mellan träffarna
  • Stödmaterial för att arbeta med skolutveckling och kooperativt lärande

Implementering

Exempel:

  • En föreläsning a 90-180 min för all personal eller en heldagsworkshop som uppstart
  • Tre workshops med pedagogisk personal (4-6 månader mellan varje tillfälle)
  • Handledning till processledare/förstelärare (på plats och/eller online)
  • Besök i klassrum och handledning
  • Material och process-stöd

Först sker ett möte via telefon/video eller besök hos er för att diskutera upplägget på er skola eller skolenheter. Implementering kräver:

  1. Processledare eller förstelärare på skolan som leder arbetet på skolan eller skolenheten.
  2. Att minst 70% av lärarna i en dold röstning önskar utvecklas inom kooperativt lärande (röstningen kan ske innan eller efter den inledande föreläsningen).

För direktkontakt med Niclas och Jennie kan skicka mail: kooperativt@gmail.com eller ta kontakt via formuläret:

Vad säger lärare om kooperativt lärande?

”Gemenskap!”      ”Fler röster hörs!”     

Mer och bättre lärande, ett gott kamratskap där man blir van att dela med sig och ta emot hjälp av andra.”     

”Struktur för att lära ännu bättre tillsammans!”      

”Trygghet och samspel som leder till ökat lärande hos alla.”     

”Aktiva elever som är varandras lärresurser i en trygg och tillåtande miljö!”     

”Värdegrund på högsta nivå!”     

”Ett språkutvecklande och ett inkluderande klassrum!”     

”Glädje i skolan och i klassrummet!”