Elevaktiva arbetssätt

Här publiceras inlägg och tankar kring elevaktiva arbetssärr som inte direkt kopplas till kooperativt lärande. Flera metoder har jag utvecklat tillsammans med vänner utanför min skola, pedagoger på den skola jag är anställd på. Mina inspirationer kommer från pedagogforskare som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol S. Dweck mm.