Fördjupningsworkshop

Alla fördpjupningsworkshop våren 2023 är digitala och länk samt info skickas senast tre dagar före utsatt tid. Pris på alla tillfällen är 695 kr exkl moms per deltagare.

24/1 kl 15-17: Introduktion till kooperativt lärande

Är du intresserad av kooperativt lärande och vill ha stöd att komma igång? Har du läst om eller sett kollegor arbeta med KL och vill veta hur du kan börja? I denna digitala föreläsning får du stöd kring de första kooperativa stegen du kan ta med dina elever. Föreläsningen passar väl för skolor, arbetslag och lärare som är nyfikna på KL eller som är i början av en process att lära sig mer om hur KL fungerar. 

Målgrupp: Alla som är nyfikna på KL och vill ha stöd att komma igång.

31/1 kl 15-17: Kooperativt lärande i matematikundervisningen

Är du matematiklärare? Vill du utveckla din undervisning? Vill du ha fler verktyg för att aktivera elever som resurser för varandra och jobba med matematiska samtal? I denna workshop fokuserar vi på hur vi kan använda samarbete i matematikundervisningen för att stärka elevernas lärande. Du får nya verktyg och strategier. Du får också chans att diskutera, dela erfarenheter och ställa frågor.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill utveckla sin matematikundervisning

8/2 kl 15-17: Kooperativt lärande i skrivundervisningen

Att skriva kräver många färdigheter hos eleverna, t.ex. fantasi, ordförråd och grammatiska kunskaper. I denna workshop får du stöd kring hur kooperativt lärande kan användas för att stötta eleverna i skrivprocessen. Vi funderar också kring varför vi skriver och innehållsval.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill utveckla sin skrivundervisning.

8/3 kl 15-17: Högläsning, läslust och kooperativt lärande

Genom litteratur kan vi bjuda in våra elever till nya världar och upplevelser. I denna workshop får du stöd kring hur du kan väcka läslust och motivation genom att skapa gemenskap kring litteratur och texter.

Målgrupp: Alla som är intresserade av att utveckla sin undervisning kring läsning

21/3 kl 15-17: Kooperativt lärande och värdeskapande lärande

Kooperativt lärande och värdeskapande lärande har många beröringspunkter. I denna workshop undersöker vi hur vi kan kombinera dessa och utveckla vår undervisning med nya verktyg kring motivation, delaktighet och lärande.

Målgrupp: Alla som är intresserade av motivation, delaktighet och värdeskapande lärande för att utveckla undervisning.

23/3 kl 9-11: Kooperativt lärande i fritidshemmet (OBS: kl 09-11)

Fritidsverksamheten har en viktig uppgift i att stötta elever att utveckla sociala kompetenser och bygga relationer med andra. I denna workshop får du stöd och tips kring hur kooperativt lärande kan integreras i fritidshemmets verksamhet och användas för att stötta elevernas utveckling.

Målgrupp: Alla verksamma i fritidshemmet.

4/4 kl 15-17: Utveckla elevers kommunikativa förmåga

För att elever ska kunna lära så mycket som möjligt i samarbete med andra behöver de få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. I denna workshop får du stöd och verktyg för att lära ut samarbetsfärdigheter som att lyssna aktivt, förklara hur man tänker och ställa frågor.

Målgrupp: Alla pedagoger verksamma i skolan och fritidshemmet.

27/4 kl 15-17: Att ställa bra frågor för samarbete

Frågan vi ställer påverkar hur eleverna svarar och interagerar. I denna workshop funderar vi kring vilka frågor som möjliggör för intressanta samtal och samarbeten. Du får stöd och inspiration för att utveckla din förmåga att ställa frågor.

Målgrupp: Alla som är intresserade av att utveckla sin undervisning genom bra frågor.

2/5 kl 18-20: Kooperativt lärande i förskolan (OBS: kl 18-20)

I denna workshop undersöker vi hur kooperativt lärande kan användas i förskolan för att skapa en gemenskap där barnen bygger relationer, utvecklar sociala förmågor och lär sig tillsammans med andra.

Målgrupp: Alla pedagoger i förskolan.

10/5 kl 15-17: Bygga en klassgemenskap

En viktig del av pedagogens arbete är att skapa en klassgemenskap där elever känner sig trygga. I denna workshop undersöker vi olika aspekter kring att bygga en klassgemenskap där elever kan lära sig så mycket som möjligt och växa som människor.

Målgrupp: Alla pedagoger inom skola och fritids.

16/5 kl 15-17: Stötta kollegor kring kooperativt lärande

Vill du få stöd och inspiration kring hur du kan stötta kollegor att utvecklas kring kooperativt lärande? Då är denna workshop för dig! 

Målgrupp: Alla pedagoger som vill ha stöd kring att stötta kollegor i att använda KL