Fördjupningsworkshop

Alla fördpjupningsworkshop är digitala och länk samt info skickas senast tre dagar före utsatt tid. Pris på alla tillfällen är 695 kr exkl moms per deltagare.

28/9 kl 15-17: Introduktion till kooperativt lärande

Är du intresserad av kooperativt lärande och vill ha stöd att komma igång? Har du läst om eller sett kollegor arbeta med KL och vill veta hur du kan börja? I denna digitala föreläsning får du stöd kring de första kooperativa stegen du kan ta med dina elever. Föreläsningen passar väl för skolor, arbetslag och lärare som är nyfikna på KL eller som är i början av en process att lära sig mer om hur KL fungerar. 

Målgrupp: Alla som är nyfikna på KL och vill ha stöd att komma igång.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

4/10 kl 15-17: Utvecklande frågor

Frågan vi ställer påverkar hur eleverna tänker och lär sig. I denna workshop får du kunskap om frågor som möjliggör för elever att lära sig nya färdigheter och kunskaper med ett större djup. Du får tips för hur du kan ställa utvecklande, utmanande och kritiska frågor som får dina elever att tänka och utvecklas i nya riktningar och vikten av goda uppföljningsfrågor för att skapa fördjupning i elevernas lärande.

Målgrupp: Alla som är intresserade av att utveckla sin undervisning genom utvecklande frågor.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

5/10 kl 18-20: Kooperativt lärande i förskolan och förskoleklass

I denna workshop undersöker vi hur kooperativt lärande kan användas i förskolan och förskoleklassen för att skapa en gemenskap där barnen bygger relationer, utvecklar sociala förmågor och lär sig tillsammans med andra.

Målgrupp: Alla pedagoger i förskolan och förskoleklass.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

10/10 kl 15-17: Kooperativt lärande i matematikundervisningen

Är du matematiklärare? Vill du utveckla din undervisning? Vill du ha fler verktyg för att aktivera elever som resurser för varandra och jobba med matematiska samtal? I denna workshop fokuserar vi på hur vi kan använda samarbete i matematikundervisningen för att stärka elevernas lärande. Du får nya verktyg och strategier. Du får också chans att diskutera, dela erfarenheter och ställa frågor.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill utveckla sin matematikundervisning

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

19/10 kl 15-17: Världens bästa undervisning

Hur skapar vi världens bästa undervisning? En undervisning med motiverade elever som lär sig och mår bra, med pedagoger som orkar med och räcker till? I denna workshop undersöker vi några aspekter som kan behövas för att skapa världens bästa undervisning.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill utveckla sin undervisning

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

24/10 kl 15-17: Skapa en läsande gemenskap

Genom litteratur kan vi bjuda in våra elever till nya världar och upplevelser. I denna workshop får du stöd kring hur du kan väcka läslust och motivation genom att skapa en läsande gemenskap.

Målgrupp: Alla som är intresserade av att utveckla sin undervisning kring läsning

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

9/11 kl 15-17: Kooperativt lärande i skrivundervisningen

Att skriva kräver många färdigheter hos eleverna, t.ex. fantasi, ordförråd och grammatiska kunskaper. I denna workshop får du stöd kring hur kooperativt lärande kan användas för att stötta eleverna i skrivprocessen. Vi funderar också kring varför vi skriver och innehållsval.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill utveckla sin skrivundervisning.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

21/11 kl 15-17: Konflikthantering

Konflikter sker när människor är tillsammans. Elever behöver få verktyg för hur de kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. I denna workshop undersöker vi hur vi vuxna kan vara ett stöd för elever att utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Vi testar på praktiska verktyg och reflekterar kring olika förhållningssätt.

Målgrupp: Alla verksamma i skolan som vill få fler verktyg för att arbeta med konflikthantering

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

28/11 kl 15-17: Kooperativt lärande och värdeskapande lärande

Kooperativt lärande och värdeskapande lärande har många beröringspunkter. I denna workshop undersöker vi hur vi kan kombinera dessa och utveckla vår undervisning med nya verktyg kring motivation, delaktighet och lärande.

Målgrupp: Alla som är intresserade av motivation, delaktighet och värdeskapande lärande för att utveckla undervisning.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare

29/11 kl 9-11: Kooperativt lärande i fritidshemmet (OBS: kl 09-11)

Fritidsverksamheten har en viktig uppgift i att stötta elever att utveckla sociala kompetenser och bygga relationer med andra. I denna workshop får du stöd och tips kring hur kooperativt lärande kan integreras i fritidshemmets verksamhet och användas för att stötta elevernas utveckling.

Målgrupp: Alla verksamma i fritidshemmet.

Pris: 695 kr exkl moms/deltagare