KOLIS

Kooperativt lärande i Sverige (KoLiS) är en intresseförening med fokus på att utveckla och sprida kooperativt lärande i Sverige. Gruppen består av lärare och utbildare från hela Sverige. Här nedan kan du se vilka vi är.

***

NamnNiclas Fohlin
HemortStockholm / Härjedalen
YrkestitelSpeciallärare, pedagogisk utvecklingsledare, författare, föreläsare
Kontaktuppifterniclas.fohlin@gmail.com
Niclas Fohlin

Jag är legitimerad förskollärare, grundskollärare, och har en examen som speciallärare i läs- språk och skrivutveckling. Jag har varit förstelärare med fokus på skolutvecklingsarbete på två olika skolor. Idag arbetar jag som pedagogisk utvecklingsledare på kommunal och riksnivå där jag utbildar och handleder pedagoger och har kompetensutbildning för kommuner och skolor. Jag har även skrivit flera böcker inom pedagogik och didaktik med fokus på kooperativt lärande och praktisk pedagogik. Mitt intresse är hur man kan skapa en kvalitativ undervisning där både kunskaper och relationer får plats i klassrummet.

***

NamnJennie Wilson
HemortSundbyberg
YrkestitelGrundskollärare, pedagogisk utvecklingsledare, författare, föreläsare
Kontaktuppifterjennie@yellowcanary.se
Jennie Wilson

Jag arbetar med skolutveckling på skolor och förskolor runt om i Sverige, där jag skräddarsyr utbildningar i kooperativt lärande och ledarskap med workshops, uppdrag och handledning, digitalt eller på plats. Jag skriver böcker och tar fram material för att utveckla skola och lärande. Jag är ordförande i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnLiz Fristedt
HemortHelsingborg
YrkestitelLegitimerad grundskollärare åk 4-9 sv/eng/fr, utbildningskonsult och föreläsare, ICF Coach, gruppträningsinstruktör och yogalärare 
Kontaktuppifterinfo@klutbildning.com 
Liz Fristedt

Jag arbetar som utbildningskonsult och skräddarsyr kompetensutbildningar för kommun, grundskola, förskola och fritidshem. Jag erbjuder föreläsningar samt workshops och handledning på plats och på distans via mitt företag KL-utbildning. Jag har skapat två distansutbildningar Kooperativt lärande dels via Lärarinstitutet dels i mitt företag samt utvecklat ett kooperativt visuellt bildstöd. Jag sitter också som styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige. Jag har utvecklat en digital tjänst för skolpersonal för att få in mer rörelse samt arbeta preventivt mot psykosocial hälsa i skolan Yoga i skolan.

***

NamnAnna Jacobsson
HemortLund
YrkestitelBiträdande rektor, utbildningsledare
Kontaktuppifterannajacobsson1982@gmail.com 
Anna Jacobsson

Jag är legitimerad lärare svenska och SO åk 4-9 samt svenska och religionskunskap för gymnasiet. Idag arbetar jag som biträdande rektor F-6 i Kävlinge kommun. Jag erbjuder också distansutbildning i Kooperativt lärande via KL-utbildning och Lärarinstitutet.  Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnLinda Sikström
HemortMalmö
YrkestitelFörskollärare, Leg lärare åk F-6, Utvecklingssamordnare, Cert ICF Coach
Kontaktuppifterlinda.sikstrom@malmo.se
Linda Sikström

Arbetar i Malmö stad med skolutvecklingsfrågor som främst rör lärares sociala och pedagogiska ledarskap i och utanför klassrummet, coachande förhållningssätt och Kooperativt lärande utifrån individ, grupp och organisation. Driver i egen regi också företaget PS Classroom tillsammans med Daniel Prsa med där visionen “Leda professionellt lärande” är målet med föreläsningar, workshops och handledningar. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnDaniel Prsa
HemortMalmö
YrkestitelLeg lärare åk 4-9 SO, Utvecklingssamordnare, Cert ICF Coach
Kontaktuppifterdaniel.prsa@malmo.se
Daniel Prsa

Arbetar i Malmö stad med skolutvecklingsfrågor som främst rör lärares sociala och pedagogiska ledarskap i och utanför klassrummet, coachande förhållningssätt och Kooperativt lärande utifrån individ, grupp och organisation. Driver i egen regi också företaget PS Classroom tillsammans med Linda Sikström med där visionen “Leda professionellt lärande” är målet med föreläsningar, workshops och handledningar. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnIngrid Ninne Lindgren
HemortUmeå
YrkestitelSpecialpedagog
Kontaktuppifterninne.lindgren@umea.se
Ninne Lindgren

Arbetar med skolutvecklingsfrågor lokalt i Umeå, gällande organisation, grupp och individ. Fortbildning och utvecklingsarbete samt föreläsningar och workshops gällande ledarskap, förhållningssätt och innehåll. Arbetar mycket med pedagogiskt ledarskap i klassrummet med kooperativt lärande som metod. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnMattias Lindberg
HemortUmeå
YrkestitelSpeciallärare, Enhetschef Elevhälsan
Kontaktuppiftermattias.lindberg@umea.se
Mattias Lindberg

Arbetar med skolutvecklingsfrågor lokalt i Umeå, gällande organisation, grupp och individ. Fortbildning och utvecklingsarbete samt föreläsningar och workshops gällande ledarskap, förhållningssätt och innehåll. Arbetar mycket med pedagogiskt ledarskap i klassrummet med kooperativt lärande som metod. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnHanna Haväng
Hemort/ArbetsplatsSkurup/Bladins Grundskola Malmö
YrkestitelGrundskollärare 1-7, Förstelärare, Arbetslagsledare 
Kontaktuppifterhavang.saeden@hotmail.com
Hanna Haväng

Jag arbetar med skolutvecklingsfrågor främst inriktade mot matematik på PDM, Grundskoleförvaltningen, i Malmö stad. Jag är legitimerad grundskollärare 1-7 och har under många år undervisat på lågstadiet där kooperativt lärande varit en viktig grund. Som förstelärare arbetade jag med skolutvecklingsfrågor, där ett av dem var att implementera kooperativt lärande i ett F-9-perspektiv. Det kooperativa arbetet med mina elever dokumenterade jag i varanyfiknasuperstjarnor.blogspot.com och bladinsadelstenar.blogspot.com. Jag studerar “Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning”, Göteborgs Universitet. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

***

NamnLisa Fohlin
HemortStockholm
YrkestitelFörskollärare, Psychology M.A., fil.mag. Didaktik, Doktorand i Specialpedagogik
Kontaktuppifterfohlin.lisa@gmail.com
Lisa Fohlin

Min forskning syftar till att undersöka faktorer som hjälper och hindrar införande av pedagogiska metoder i Svensk skola, med fokus på metoder och program som vill förbättra den inkluderande lärmiljön. Jag föreläser om svårigheter vid förändring, den sociala varelsen människan samt kooperativt lärande för förskolor, skolor samt övrig pedagogisk verksamhet. Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.