Kurser

Längre ned på denna sida ser du info för alla kurser med innehåll, datum och plats.

Steg 1: Grundkurs i kooperativt lärande

Stockholm 8-9 februari 2024: Kom Hotell

Göteborg 23-24 april 2024: Lilla Bommen

Kooperativt lärande är en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som utifrån forskning och beprövad erfarenhet leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån strukturerat samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelsen och sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. I workshopen får du uppleva kooperativt lärande och får stöd att omvandla detta till din egen verksamhet. Du får konkreta övningar som är enkla att använda med elever samt kunskap kring var som krävs av dig som ledare för att utveckla elever över tid.

Genomförande: Tvådagarsworkshop, Dag 1: 09.30 – 17.00, Dag 2: 08.00 – 16.00 

Mål:

 • Kunskap om grunderna i kooperativt lärande
 • Kunskap om olika sätt att skapa effektiva samarbeten mellan elever
 • Kunskap för att komma igång med kooperativt lärande i din undervisning
 • Kunskap kring lärarens roll för att utveckla elevers samarbete över tid

Målgrupp: Alla lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet.

Boken Kooperativt lärande i praktiken (2018) ingår i priset.

Pris: 4495 kr exkl moms

Steg 2: Fortsättningskurs i kooperativt lärande

Stockholm 18-19 april: Kom Hotell

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever, med syfte att utveckla kunskaper och färdigheter i en demokratisk undervisning. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktig och styrande roll. Det här är en utbildning för dig som redan idag arbetar med kooperativt lärande i klassrummet och vill ta nästa steg i din utveckling. Fokus ligger på att utveckla förståelse för de bakomliggande tankarna med kooperativt lärande för att kunna effektivisera lärandet. Du får även fler tips för att arbeta med långsiktig grupputveckling och insikter kring din roll att leda samarbete i klassrummet. Under utbildningen ges tid för värdefullt erfarenhetsutbyte med möjlighet att bearbeta utmaningar och identifiera framgångsfaktorer för ett effektivt lärande. Du får också stöd och tips kring att stötta kollegor kring kooperativt lärande.

Genomförande: Tvådagarsworkshop, Dag 1: 09.30 – 17.00, Dag 2: 08.00 – 16.00

Målgrupp: Alla lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet. Utbildningen kräver förkunskaper och praktisk erfarenhet. Deltagare bör ha läst Grundbok i kooperativt lärande (2017, Studentlitteratur) eller Kooperativt lärande i praktiken (2018, Studentlitteratur), deltagit på någon workshop eller kurs i kooperativt lärande samt arbetat med kooperativt lärande med elever under minst ett par månader.

Mål: 

 • få fler nyckelstrategier för att lyckas med kooperativt lärande
 • bearbeta utmaningar
 • utveckla sin förmåga att jobba med långsiktig grupputveckling
 • förstå tankarna bakom kooperativt lärande för att utveckla användandet och göra det till sitt eget

Boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap (Fohlin, Wilson 2021) ingår i priset. 

Pris: 4495 kr exkl moms

Leda lärare – 7/2, 20/3, 7/5 2024 (digital)

Målgrupp: Förstelärare och utvecklingsledare

I denna kurs får du ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet kring att leda ett kollegialt lärande på din skola. Du får ta del av metoder för praktisk skolutveckling och får texter att läsa och uppgifter att genomföra mellan tillfällena. Syftet med kursen är att stärka dig som pedagogisk ledare där du får konkreta verktyg för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor på din skola, samt ökad förståelse för vad som krävs för att en implementeringsprocess ska lyckas. Kursen är en investering i både ditt eget lärande och skolan, då den ska leda till mervärden för er att tillsammans utveckla en god kvalitativ undervisning. Jennie och Niclas har stor erfarenhet av att leda kompetensutbildningar på kommun- och skolnivå samt har själva varit förstelärare med ett pedagogiskt utvecklingsansvar. I kursen får ni ta del av ett stort mallarkiv som kan användas för att arbeta med kollegial utveckling.

Genomförande: Tre digitala träffar om 3h, 14.00 – 17.00

Mål: 

 • Få kunskap om användbara metoder för kollegialt lärande 
 • Få kunskap om vad som krävs för en lyckad implementering
 • Få praktiska uppgifter att genomföra med kollegiet 
 • Dela erfarenheter med andra utvecklingsledare 
 • Stärkas i din roll som utvecklingsledare

Boken Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola (2020) ingår i priset.

Pris: 5695 kr exkl moms

Meningsfull undervisning- 29 april 2024 (digital)

Målgrupp: Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning

Hur skapar vi en meningsfull undervisning? Hur designar vi vår undervisning så att den är relevant och intressant för eleverna? Hur skapar vi motivation och nyfikenhet för innehållet? Hur gör vi skoldagen meningsfull? 

Under denna digitala kursdag får du möjlighet att utveckla din undervisning med fokus på att skapa en meningsfull undervisning. Vi tar oss an detta område genom att fundera på hur vi gör innehållsval, skapar en röd tråd i lärandet med hjälp av olika metoder och använder demokratiska arbetsformer. Genom input från kursledarna och diskussioner med andra pedagoger får du inspiration till nya sätt att tänka kring din egen undervisning. I kursen utmanas du att tänka annorlunda och hitta nya vägar framåt. Spännande kollegiala samtal, inspiration och pedagogiska diskussioner utlovas!

Genomförande: Digital heldag, 08.00 – 16.00

Boken Meningsfull undervisning (2023) ingår i priset.

Pris: 2395 kr exkl moms

Digital KL kurs i egen takt

Denna digitala kurs görs helt i egen takt och kan påbörjas när du vill. I kursen får du ta del av filmer och material för att utveckla din undervisning i nya riktningar. Kursen genomförs i det forskningsbaserade IT-stödet LoopMe där du får personlig återkoppling av Niclas Fohlin och Jennie Wilson kring det du provar i din undervisning. Kursen kräver att du kan avsätta ca 3 timmar i månaden för din egen professionella utveckling från kursstart till kursens slut. Eftersom kursen sker löpande med digitala filmer, material och uppdrag kan du anpassa tid och omfång efter dina förutsättningar. Du välkomnas med en film och information kring kursens upplägg. Kursen kan med fördel genomföras tillsammans i ett arbetslag så att ni kan diskutera och stötta varandra, men den går också att genomföra enskilt. Kursen passar både dig som är nybörjare och dig som redan kommit igång med kooperativt lärande. Pedagoger i alla skolformer kan delta.

Handlingsbaserat lärande: Du provar uppgifter i din undervisning som du reflekterar kring. Du får återkoppling på dina reflektioner och vi funderar tillsammans vad nästa steg kan vara för dig.

Digitala filmer: I kursen kommer du ta del av kortare filmer som lyfter praktik eller ställer frågor. Du tittar på filmerna när du vill.

Stödmaterial: Du får ta del av texter och stödmaterial för att kunna prova handlingar i din undervisning. 

Omfattning: Ca 8 timmar över 4 månader. Du har tillgång till kursens material i 6 månader från att du bjuds in i LoopMe-gruppen.

Pris: 1495 exkl moms per deltagare