Kombinera strukturer: Matematik

När man har arbetat med kooperativt lärande ett tag blir gränserna mellan strukturerna lite mer flytande och det blir lättare att improvisera och använda dem på ett friare sätt. Denna matematiklektion använde vi flera olika strukturer, och lite varianter eller blandningar. I kooperativt lärande måste man inte alltid följa strukturerna helt, utan de är mer som ett ramverk att använda som stöd. Läs mer

Hitta en kompis: Matematik

Strukturen Hitta en kompis är väldigt tacksam att använda i matematik. Den gör att eleverna måste visa och förklara hur de tänker. De tar på ett naturligt sätt hjälp av varandra och löser uppgifterna tillsammans. Kunskapsmålet var att båda skulle veta hur de hade löst talet. Samarbetsfärdigheten vi tränade på var att lyssna på varandra. Läs mer

Struktur: Visa! 

I strukturen Visa! ska varje enskild medlem generera en idé eller förslag på en uppgift och visa den likt multisvar, fast för sin grupp. Varje elev tänker enskilt, skriver eller ritar ett svar och redovisar kort hur de gjort för varandra. Strukturen är bra för att förstärka det egna ansvaret i en grupp och för att träna på att förklara sina tankar i ett litet sammanhang. I denna övning kan du med fördel välja frågor av stängd karaktär eller som enkelt kan beskrivas eller förklaras med en snabb uträkning eller bild.

Läs mer

Mina erfarenheter som utbildare för Kooperativt lärande

Härmed vill jag gärna inspirera er till att börja OCH fortsätta arbetet med Kooperativt Lärande. Detta gör jag med hjälp av egna erfarenheter, citat som jag har fått av deltagande lärare och en rapport av Bengt Selghed, Kristianstads Högskola, där han följde 2 skolor, där jag var utbildare/handledare, under deras 3-åriga implementering av KL. Sist hittar du lite mer om mig själv. Läs mer

Basgrupper i åk 1: Planscher

För ett par veckor sedan intervjuade eleverna i basgrupperna varandra. Vi skrev sedan personbeskrivningar av den vi intervjuade på Ipads med hjälp av stödorden från intervjuerna. Vi tog också kort på grupperna. Nu har vi satt ihop intervjuerna och bilderna till planscher! Basgrupperna jobbade tillsammans, bestämde hur de skulle göra, vilka färger de skulle ha, hur de skulle limma och vad de skulle skriva och måla runt. De hade väldigt roligt och var nöjda med resultatet. Nu hänger planscherna i klassrummet. Vi gjorde detta för att skapa en gruppidentitet och sammanhållning i grupperna och för att lära känna varandra bättre. Vi kan också när vi utvärderar veckan hänga upp gruppens Exit ticket över vad de lärt sig i veckan bredvid deras plansch.

Ta bild 2017-04-23 103207Ta bild 2017-04-23 103219Ta bild 2017-04-23 103539

 

Kooperativt lärande både ute och inne

En vecka fylld av kooperativt lärande både ute och inne.

Sista delen i tema ”Kropp och hälsa” handlade om våra sinnen. I grupper om fem till sex elever hjälptes de åt med att arbeta med sina sinnen. Denna förmiddag övade vi, förutom våra sinnen, på att samarbeta och komma fram till ett gemensamt resultat. Övningen är en variant av ”huvuden ihop”.

Här testar de sitt luktsinne. Det var tio olika dofter som de skulle bestämma vilka de var och skriva ned. Det är inte helt lätt. Några av dem var tvärsäkra på vissa dofter medan andra inte kunde känna igen dem. Vi diskuterade varför det kunde vara så. Vi kom fram till att mycket var beroende på erfarenhet. Ett barn sa att det luktar sill och i burken var det ättika. Ett annat barn sa att det luktade honung i en annan burk. Han har en släkting som är biodlare och har varit med och känt den doften.

Nästa station var att testa synen men också en test på vad man kan komma ihåg. De fick titta på en matris med ord. Det gälled att memorera orden och var i matrisen de var placerade. Sen skulle de skriva in rätt ord på rätt plats. Här gällde det att samarbeta. En del grupper var strukturerade och delade upp matrisen så de memorerade ord i var sin rad. De lyckades ganska bra. De grupper som sen tillsammans diskuterade sig sig fram till orden och deras placering lyckades placera några fler ord.

  

På denna station skulle de lyssna och skriva ned vad de hörde i burkarna. Också en samarbetsövning eftersom de måste vara överens om vad de hör. Även här spelar erfarenhet stor betydelse.

Till sist skulle de testa sin känsel. De skulle leta upp tio olika saker i lådan, känna efter och beskriva dem för varandra. I kooperativt lärande är det en form av kommunikatören

När vi nu har arbetat färdigt med kropp och hälsa så fick de i sina hemgrupper skriva ned fyra frågor med fyra svarsalternativ varav ett svar är rätt. En grupp skrev frågor om skelett och muskler, en om hjärta, lungor och blod, en om matens väg genom kroppen och en om sinnena. Dessa frågor skrev jag sen in i en kahoot. På detta sätt delar de med sig av sina kunskaper och genom kahooten tränar de och lär sig än mer. Prova gärna den genom att klicka på länken.

De använde sig av sina anteckningar vi har gjort under temats gång och faktaböcker när de skrev frågorna.

Det blev väldigt bra diskussioner då de fick klargöra för varandra hur kroppen funderar och hur de skulle formulera frågorna så att kamraterna skulle förstå dem. Sen skulle de ha fyra svar och då hitta på tre svar som inte var riktigt rätt men ändå lurigt nära. Detta arbetssätt engagerade dem väldigt.

Jag fick då också möjlighet till att gå runt och höra hur de resonerade, vilka kunskaper de har, om de använde expertord och kunde sätta in dem i rätt sammanhang. Jag kunde ge dem feedback så de formulerade frågorna så de fick det svar de var ute efter.

 

 Senare i veckan tränade vi på ord som stavas med dubbla konsonanter. Här har de tränat på att skriva ord med både en och två lika konsonanter. Nu jämför de och hjälper varandra att hitta rätt stavning. De diskuterar varför det stavas som det gör. Jag hör hur de testar vokalen före för att hitta rätt. Denna övning är en variant av par-pussel.

Även ute arbetar vi kooperativt. I sina lärpar fick de i uppdrag att bygga geometriska figurer.

De fick sen berätta för andra lärpar vilka figurer de hade gjort och beskriva de geometriska formerna med rätt expertord.

Nästa uppdrag var att uppskatta omkretsen runt ett träd. Först fick de med hjälp av sig själva, pinnar eller vad de kunde komma på göra en uppskattning på hur långt snöre de behöver för att det ska nå runt trädet. När de var överens om hur de skulle göra fick de klippa till en garntråd.

 

Här har de mätt omkretsen med hjälp av sina kroppar.

 Här tester de om de har uppskattat rätt.

 

När vi utvärderade resultatet så hade de väldigt bra förklaringar på varför det inte alltid stämde eller varför de stämde. De som lyckades bäst hade varit noga med att samma barn som mätte runt trädet med sina armar också stod modell när de mätte upp tråden. De som inte fick riktigt rätt hade bytt personer som hade mätt mot trädet och sen stod modell. En grupp kom fram till att när de mätte med armarna mätte de högre upp på trädet än när de sen mätte med tråden. En grupp som inte nådde runt med sina armar hade använt en lång pinne och den gav felmarginal. Mycket kooperativt lärande i detta.

 Nu till all lek i skogen. Mycket samarbete i det också.

I veckan har vi introducerat volym i matten. Vi börjar som vanligt att reda ut begreppen (expertorden) i arbetsområdet. Det gjorde vi med huvuden ihop.

Därefter tittade vi på volym i olika kärl. Alla dessa kärl rymmer 5dl även om det ser olika ut.

Lärarens KL-rim

Fler lärare som arbetar kooperativt!

I Lund finns det 3 skolor som tillsammans under 2 terminer har haft föreläsningar och handledning omkring KL och under tiden stimulerat varandra att pröva på Kooperativt Lärande. Förra veckan hade de olika delar av KLs teori i ”läxa”, sedan fick de i grupper arbeta med materialet och skriva sammanfattningen på rim. Här är resultatet!

Vi fick U och L i PULSÅR, lär oss att gruppen består
av många individ, som alla behöver sin tid
att varje elev har, ett tydligt eget ansvar
med ett team som är på topp, går även resultaten opp

En uppgiven typ från Gränna
som samarbetsglädje ville känna
han lärde sig basen
och den fortsatta fasen
och sig till den fungerande gruppen bekänna

KL är att ha nytta av varandra, så att jag som lärare skall ha lätt att från klass till klass vandra
läraren är den som kommer som organisatör och kreatör
då får eleverna nytta och nöje av varandra som sig bör
Variation, repetition och struktur, leder eleven mot målet, mot en bra lärande kultur
Samarbetsfärdigheter skall komma först, därefter kan du ta dig an kunskapens törst

Läraren var cool och satt på sin stol
eleverna fick prata, inget jävla tjata
Om en elev börja flippa, då får läraren klippa
för att bli klok, räcker det inte med att bara läsa bok
fråga en vän så kommer du hela vägen hem

Hög eller låg det spelar ingen roll, i KL jobbar vi med gemensam kontroll
fyra det är ett lyckotal, kaoset annars blir total
vill du ej vara med så kan du titta på,
välkommen tillbaka, du behövs ju ändå
men stör du för mycket får du gå

Heterogena team är en mix, då kan alla komma med sina tips och trix
oavsett om teamet består av four or six
i tillfälliga team avgör slumpen nästa lag, kan variera flera gånger per dag
när eleverna gör sin egen grupp kan de lätt bli tradig trupp
när lika söker lika blir det lite jobba och mycket fika, inga kunskaper rika
när alla gillar samma grej, oavsett kille eller tjej, blir det lätt en rörig pastej

Jag lär mig av dig, du lär dig av mig
tillsammans lär vi oss mer, ja då är det bra att vara fler
vi kan stötta varandra, men också hjälpa varandra
trots att vi kan tycka olika, är vi ju alla värda lika

Ett stort TACK för härliga rim hälsar Anneke

PS Glöm inte den öppna workshopen på Ljungenskolan i Furulund den 9e maj!
Anmäl er till aboleren@telia.com
http://www.kooperativtlarande.com

Basgrupper i åk 1: Lära känna varandra

Den här veckan har basgrupperna fått lära känna varandra lite bättre. Vi gjorde detta genom att intervjua varandra. Eleverna fick var sitt papper med en lista på saker de skulle ta reda på om varandra. Först stod det Namn:______. Jag frågade eleverna om jag bara kunde säga Namn? Det kunde jag inte tyckte de, så de kom med förslag och vi kom fram till att det var bättre att säga: Vad heter du? Vi gick igenom hur man kunde ställa frågan om de andra sakerna också (t.ex. ålder, favoritmat, syskon). Läs mer

Välkommen på Workshop

Du är välkommen till en workshop i Kooperativt lärande. Under workshopen kommer du att få träffa Jennie, Niclas och Lisa som driver denna blogg. Du kommer att få höra om deras arbete med Kooperativt lärande och du kommer även att få prova på olika strukturer. Det kallas för Workshop då mer än 50% av träffen inkluderar interaktion och aktivitet hos de som är deltagare. Du kommer lära dig grunderna i Kooperativt lärande, du kommer få konkreta tips på hur du kan använda dig av olika strukturer i din undervisning och du kommer att få diskutera tillsammans med kollegor. Läs mer

Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit

Sedan vi startade upp arbetet med basgrupper har vi testat några olika uppgifter med roterande roller och gemensamma resurser. För vissa grupper har det fungerat bra men för vissa har det blivit för mycket. Jag insåg att jag nog gått lite för fort fram och gett för svåra uppgifter med för många steg för tidigt. Jag bestämde mig därför för att backa lite och fokusera på att skapa positivitet i grupperna och bygga upp känslan av trygghet och tillit ytterligare. Läs mer

Kooperativ trefältare: Sverige

Idag arbetade jag och mina ettor med SO och fakta om Sverige. Vi gjorde det genom att använda strukturen Kooperativt fyrfältare (men jag gjorde om den något för att det skulle passa mina elever och lektionen). Jag använde mig också av roller (berättare, ordfördelare och hjälpare).

Jag började med att repetera rollerna berättare och hjälpare och vad dessa gör. Sedan presenterade jag den nya rollen ordfördelare. Jag förklarade att denna roll är viktig för att samarbete ska fungera, alla måste få prata. Läs mer

Bingo: Geometriska former

Jag har använt mig av strukturen Bingo för att repetera geometriska former. Jag förändrade lite i strukturen för att den skulle passa mina elever bäst. Jag började med att modella strukturen tillsammans med en av eleverna för att eleverna skulle veta hur man skulle göra. Därefter delade jag ut en bingobricka till varje elev.  Läs mer

Kraften i samarbete

Det finns en enorm kraft i gemenskaper. Det är tillsammans med andra vi delar vår glädje och våra motgångar. Det är med andra vi hittar mening med våra liv. Vi har skrivit flera inlägg om just hur samarbete kan vara ett av de främsta stöden vi kan ge våra elever i skolan. Exempelvis berättar vi här om skillnaden mellan ett klassrum som utgår från konkurrens mot samarbete. Jennie delade även med sig vad hennes elever i årskurs 1 berättar om vad samarbete ger dem här. Niclas berättade även sin resa mot att arbeta kooperativt här. Under är en text skriven av bröderna Johnson som har arbetat med att få hela skolvärlden att se kraften i samarbete och gemenskaper inom skolan sedan 1960-talet. Det är ett citat från boken The Nuts and Bolts of Cooperative Learning från 2007. En bok av flera om KL som vi rekommenderar!

Läs mer