Etikettarkiv: Fråga/svar-struktur

Strategi: Slumpa fråga

Kooperativt lärande (KL) bygger främst på att eleverna får ett positivt ömsesidigt beroende gentemot varandra. Det bygger också på att de tar ett individuellt ansvar över sitt lärande samt över lärandet för andra. När du låter eleverna arbeta med strukturer såsom EPATuras om, PPT , Huvuden ihop!, Runda bordet eller andra lämpliga strukturer kan du använda denna strategi för att ytterligare aktivera eleverna så de fortsätter att vara på tårna.

Läs mer

Strategi: Multisvar

Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av en strategi vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever, och alla elevers svar synliggörs för dig som lärare och för gruppen. Inspirationen kommer från Dylan Wiliam där vi kombinerat hans metoder med en nypa kooperativt lärande. Det finns en mängd varianter på Multisvar och vilket medium du använder. Vi kommer här att presentera flera alternativ som vi använt oss av. Har du fler idéer så hör gärna av dig i vår facebook-grupp eller i kommentarerna så att vi kan utveckla strategin tillsammans!

Läs mer

Struktur: Turas om

När vi börjar arbeta med kooperativt lärande börjar vi ofta i paret. I ett par är det enklare för pedagogen att strukturera uppgiften på ett sätt så att båda behövs. Turas om är en enkel struktur som kan användas för att stärka lärandet i alla möjliga situationer – det enda som behövs är ett innehåll som vi kan turas om kring!I Turas om får eleverna växeldra kring ett innehåll. De får då möjlighet att stötta varandra att förstå samtidigt som de uppmuntrar varandra och håller motivationen uppe.

Läs mer

Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs

Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup. Vid traditionell handuppräckning kan du använda Fråga, pausa, nedslag och studs för att engagera eleverna då de blir på helspänn efter att en elev svarat; de lyssnar intensivt för att själva göra sig beredd på vem som får frågan härnäst. Strategin skapar ett flöde i samtal i en större grupp och lägger över ansvar på eleverna att strukturera samtalen i klassen med intressanta tankar och funderingar. Strategin kan användas varje dag i undervisningen! Läs mer

Struktur: PPT – Par På Tid

Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar för mycket av samtalstiden och vissa elever blir passiva. Här kan Par på tid hjälpa att fördela talutrymmet jämnt och även träna på att ha korta fokuserade samtal. Par på tid passar väl när du vill ha fokus i samtalen och där eleverna ska berätta om sina tankar för varandra om ett innehåll. Att samtalen är på tid kan leda till att eleverna blir engagerade och tränar dem att hålla en röd tråd i sina samtal. De vet vad de ska prata om, när de ska börja och när de ska sluta.

Läs mer

EPA: Varianter

Strukturen EPA är ett mycket bra verktyg för att arbeta med metakognition, kommunikation och som stöd i att göra klassrummet mer dialogrikt. När man använt sig av EPA och känner sig trygg med strukturen finns det flera varianter på hur man kan förändra den något för att skapa nya samtal eller fokusera på något speciellt. Här under beskriver jag tre varianter. Läs mer

Struktur: EPA – enskilt, par, alla

Det finns många strategier för att få eleverna delaktiga och kolla av att de hänger med under lektionen. Den vanligaste metoden lärare i Sverige använder är IRE (initiering – läraren ställer en fråga, respons – eleverna räcker upp handen och någon får svara, evaluering – läraren bedömer svaret), eller handuppräckning som det också kallas. IRE kan vara ett bra sätt att se till att eleverna hänger med. Dock blir det ofta så att samma elever räcker upp handen, några säger svaret rakt ut och några tycker det är jobbigt att svara inför hela klassen så de räcker aldrig upp handen. Ett sätt att enkelt variera handuppräckningssituationen och öka delaktigheten är att använda den kooperativa strukturen EPA. EPA kommer från början från en forskare i USA där det kallas listen-think-pair-share. Genom EPA får alla chans att fundera kring vad de tycker, säga sin tanke och få sin röst hörd i frågan. I paret vågar fler uttrycka sig och de får chans att pröva sina tankar med en kompis innan de delar dem i helgrupp. De kan då hjälpa varandra att förstå och utveckla sina tankar.

Läs mer