Etikettarkiv: Matematik

Pussel: Räknesaga

Jag har under veckan planerat och sedan genomfört en lektion i en planerad lektionsserie med fokus på ”bedömning för lärande – BFL” (Lundahl, 2014) inom matematik i årskurs 2. Lektionen består av att dela upp olika sätt att lösa en öppen räknesaga (ett problem) i grupper där eleverna fokuserar på en strategi för att uttrycka en räknesaga på. De ska sedan visa varandra hur de tänker och lära varandra för att aktiveras som läranderesurser i klassrummet. Metoden liknar de kooperativa strukturerna Pussel (hem- och expertgrupp) och Karusellen (progressiv brainstorming). Jag använder mig även av olika roller vid behov i övningarna.

Läs mer

Huvuden ihop: Matematik

Gästinlägg av Hanna som är Förstelärare i Partille Kommun

Jag har testat strukturen Huvuden ihop! i samband med en mattelektion i min femma. Vi har precis startat upp ett område med begreppen medelvärde, typvärde och median. Jag jobbar med lärandematriser och lektionen började med att vi gick igenom denna inom området. Här bestämde jag mig för att prova strukturen Huvuden ihop! I vår klass har vi färdiga grupper om 4 elever. De är fasta och alla har ett färgnamn. Det gör att vi också kan sätta ihop till större grupper om det behövs och namnet på grupperna blir då den färg som blandats fram. Ex om gul grupp och röd grupp slås samman så blir de orange grupp. Den här lektionen hade jag varje färggrupp för sig.  Läs mer

Inre-yttre cirkel: Matematik

 

Denna vecka har vi övat på och repeterat den digitala klockan. Den är fortfarande lite lurig men fler och fler av eleverna förstår allt mer. Vi började i veckan med att använda oss av Concept Cartoons i helklass för att repetera kunskaperna.

Senare i veckan valde jag att använda strukturen Inre-yttre cirkel med den digitala klockan. Eleverna i den inre cirkel fick varsin liten klocka. Eleverna i den yttre cirkeln fick varsitt kort med en tidsangivelse, till exempel 01:15, 22:45, 08:30. Läs mer

Karusellen: Matematik

Karusellen är en struktur som är enkel att använda med olika ämnesinnehåll. Nedan följer ett exempel från en matematiklektion. Fokus på denna lektion var att dela upp tal på olika sätt. Eleverna var uppdelade i grupper om 3. Sju bord med stolar runt var uppställda i klassrummet. På varje bord låg några miniwhiteboards, EN penna och ETT sudd. Jag hade skrivit olika tal vid de olika borden, t.ex. 50, 80 och 100. Läs mer

Kommunicera: Matematik

Idag har vi testat strukturen kommunicera i en klass 3, halvklass med 11 elever. Vi arbetade med geometriska former.

Först fick eleverna i uppgift att i par måla två geometriska former på en miniwhiteboard – minst tre hörn, max fem hörn. Dessa skulle sedan användas som bilder att beskriva. Eleverna delades nu in i grupper om 3. De satte sig så att kommunikatören och den aktiva lyssnaren satt mittemot varandra och observatören så att hen kunde se båda. Fokus var att hjälpa varandra så att gruppen klarar av uppgiften. Läs mer

Senaste inläggen »