Etikettarkiv: Struktur: Inspiratören

Inspireras: Bokstaven R

Under veckan arbetar vi med en bokstav och dess ljud på så många olika sätt det går. Eleverna bygger upp ett ordförråd med ordbilder med saker i sin närmiljö som innehar bokstaven eller ord som är vanligt förekommande för dem. Denna gång var det dags för bokstaven R. Lektionen består av att vi lär oss att skriva bokstaven R genom kamratrespons i lär-par. Den här veckan adderade jag ett moment i arbetet med bokstaven; jag la till strukturen Inspireras.

Eleverna fick börja med att sätta sig i sina lär-par. Varje par fick en mini-whiteboard och en penna. De fick komma överens om vem som skulle börja skriva. Sedan instruerade jag och modellade för eleverna om vad de skulle göra genom att både berätta och visa. Läs mer