Etikettarkiv: Struktur: Pussel

Pussel: Lästräning 

Under året har vi lästränat på väldigt många olika sätt. Vi har hoppat på bokstäver, läst ordkort, parläst, en läser och en skriver, popcorn-läst, körläst, läst tyst och mycket mer. Förra veckan testade vi ett nytt sätt att läsa tillsammans, med en variant av strukturen Pussel. Syftet var att läsa tillsammans, stötta varandra, ge alla möjlighet att lyckas och hylla varandras insatser. Läs mer

Pussel: Räknesaga

Jag har under veckan planerat och sedan genomfört en lektion i en planerad lektionsserie med fokus på ”bedömning för lärande – BFL” (Lundahl, 2014) inom matematik i årskurs 2. Lektionen består av att dela upp olika sätt att lösa en öppen räknesaga (ett problem) i grupper där eleverna fokuserar på en strategi för att uttrycka en räknesaga på. De ska sedan visa varandra hur de tänker och lära varandra för att aktiveras som läranderesurser i klassrummet. Metoden liknar de kooperativa strukturerna Pussel (hem- och expertgrupp) och Karusellen (progressiv brainstorming). Jag använder mig även av olika roller vid behov i övningarna.

Läs mer

Pussel med helklass: Faktatexter

Vi har i åk 1 börjat arbeta med faktatexter. Vi har diskuterat skillnaden på fakta och åsikt, kommit på faktameningar tillsammans, lyssnat på fakta (film och berättande) och skrivit enkla faktameningar. Den här veckan var planen att skriva en längre faktatext om räven med olika underrubriker. Hur gör man då detta med en åk 1 där de flesta precis lärt sig skriva? Jo, man gör det tillsammans! Med hjälp av flera kooperativa strukturer kan vi tillsammans skriva en text som den starkaste eleven i klassen inte hade klarat av att skriva själv. Grundstrukturen är en variant av pussel där hela klassen är hemgruppen. I en äldre elevgrupp kan Pussel användas fullt ut. Då detta är åk 1 i oktober och uppgiften ganska stor valde jag att göra sista steget gemensamt med klassen som hemgrupp. Vi använder oss hela tiden av modellering med stegen AP i APE där jag som lärare först modellerar hur eleverna ska göra. Vi växlar mellan att jobba alla tillsammans och jobba i grupper. Läs mer

Pussel: Hösten

I år 1 arbetar vi med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, just nu med fokus på hösten. Vi har varit ute i naturen och studerat träd, vi har upptäckt att vädret slagit om och det regnar mer och många elever har samlat fina lönnlöv.

Dagens lektion började med att jag visade bilden under på smartboarden. Läs mer