Om bloggen

Hej!

Välkommen till denna blogg som riktar sig till utbildare av alla de slag som är intresserade av att göra människor aktiva i sin kunskapsinhämtning och samtidigt utveckla sociala förmågor! Denna blogg kommer varje vecka komma med nya övningar och tips på hur DU kan införa Kooperativt Lärande där du verkar. Kanske är du lärare? Då har du hittat rätt!

Vill du kontakta oss?

 

Vad är Kooperativt Lärande?

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

Kooperativt lärande utgår från grundprinciperna och innehåller flera innehållsoberoende strukturer och kooperativa strategier där du som lärare organiserar människor att lära sig i par och grupper där varje individs bidrag i olika övningar gör att hela gruppen lär sig. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt till lärande. Som lärare styr du grupper att lära sig sprida kunskaper, uttrycka sig och samarbeta. De kooperativa strukturerna hjälper dig att använda samarbetets kraft i undervisningen och bidrar till ett sociokulturellt lärande på riktigt där grundsynen härstammar från ett socialkonstruktivistisk synsätt; att lärande sker bäst i samtal och interaktion mellan människor.

Var använder man Kooperativt Lärande?

Överallt där människor finns och kunskap behöver delas, i klassrum, på universitet, i företag, på fotbollsplaner…

När bör man använda Kooperativt Lärande?

Varje gång kunskaper och färdigheter ska läras ut, läras in, produceras, behandlas eller delas.

Vem kan använda Kooperativt Lärande?

Alla som är tillsammans med någon i par upp till storgrupper som kan använda någon form av kommunikation; samtal, rita, teckenspråk eller kroppsspråk.

Varför ska man använda Kooperativt Lärande?

Det är kul. Till och med forskning säger så!

StudentsJigsaw

Nog om bloggen, vilka är vi?

Vi är tre kollegor – Niclas, Jennie och Lisa – som de senaste åren börjat jobba alltmer med Kooperativt Lärande på olika sätt. Vi har upptäckt fördelarna med detta och vill sprida det till så många som möjligt – även utanför vår skolas gränser.

Niclas Fohlin – grundare av denna blogg

Jag heter Niclas och arbetar nu med att stötta skolor och lärare att implementera kooperativt lärande. Jag har tidigare jobbat som lärare, speciallärare och specialpedagog med främst elever med annat modersmål än svenska. Jag har länge letat efter “det där” som gör att undervisningen känns meningsfullt för mina elever samtidigt som jag bygger kunskaper och sociala färdigheter hand i hand tillsammans med eleverna. Jag kallar det för ett sociokulturellt och relationellt lärande där eleverna är delaktiga i designen av lärandet själva. Internationellt kallas detta för “Cooperative learning” och har slagit stort i USA sedan 70-talet och fram. Metoder för detta finns forskat på och effekten är tydlig. Kooperativt lärande ger bättre resultat än individualiserad undervisning och det sociala arbetsklimatet förbättras samtidigt. Allt blir helt enkelt bättre…

Min resa att arbeta kooperativt började 2012 där jag gick över från individuell specialundervisning till att alltid undervisa smågrupper. I detta såg jag att elever blev mycket mer motiverade då de fick incitament att undervisa varandra och att jag tog bort momentet med handuppräckning och tävlingsmoment emellan elever. I hand med detta utvecklade jag övningar och metoder för att sprida kunskaper inom grupper.

I takt med att jag fick bättre resultat på eleverna jag undervisade började jag leta efter vad det jag gjorde kallades. Jag kunde omöjligt vara först med detta… År 2015 snubblade jag in på den nyskapade bloggen på pedagog Malmös sida vilket fick mig att tänka till hur jag kunde göra för att sprida det Kooperativa Lärandet till fler.

Jennie Wilson – grundare av denna blogg

Jag är utbildad lärare F-6 och har jobbat som klasslärare på lågstadiet samt som förstelärare i kooperativt lärande. Redan innan jag började jobba visste jag att jag ville arbeta med autentiska uppgifter och elevaktiva arbetssätt. Jag hade tankar och idéer men saknade fortfarande verktyg. Jag började med att starta en klassblogg som följde mig och klassen i tre år. Genom den har eleverna fått en röst och verkliga mottagare, vilket skapat engagemang, motivation och delaktighet. Under de senaste åren har jag ständigt letat efter nya sätt att utveckla min undervisning- alltid med fokus på hög delaktighet och tydliga stödstrukturer som ger alla elever möjlighet att delta på sin nivå och lära av varandra. Jag har testat mig fram, letat på internet, fått tips av kollegor och funderat. Jag har testat fler och fler kooperativa arbetssätt och upptäckt att de inte bara stärker elevernas förmåga att kommunicera och samarbeta utan också synliggör elevernas kunnande på ett mycket tydligare sätt – både för dem och mig. Genom klassbloggen har jag och mina elever velat dela med oss av hur vi arbetar och vad vi lär oss, då vi märkt att man lär sig mer när man lär sig tillsammans. Jag hoppas att vi med den här bloggen kan dela med oss ännu mer av de upptäckter vi gör i arbetet med Kooperativt Lärande. Jag arbetar nu med att stötta skolor och lärare med att implementera kooperativt lärande.

Lisa Westman – grundare av denna blogg

Jag är utbildad lärare i årskurs 1-6 och just nu jobbar jag som klasslärare på lågstadiet. Jag tog min examen i januari 2014 så jag är fortfarande inne på mina första år som lärare. Dessa första år har varit otroligt lärorika och spännande. Jag har försökt att hitta just min lärarstil och har provat många nya undervisningsidéer som till exempel Grej of the day. När Niclas tipsade om Kooperativt Lärande så var jag först lite nervös för hur lektionerna skulle se ut, att de kanske skulle bli rörigt med så många samtal i klassrummet. Men efter att ha testat det så fastnade jag direkt. Både eleverna och jag får ut så mycket mer av varje lektion då vi samarbetar och diskuterar oss fram till ett svar. Lektionerna aktiverar alla elever, de utvecklar sin språkliga förmåga och de har en chans att få visa vad de kan för sina klasskamrater. Det har varit spännande att se hur både starkare och svagare elever samarbetar för att nå ett bra resultat. Även nyanlända elever har kunnat bidra med sitt, trots att de inte har ett stort ordförråd.

Mette Borge Rundqwist – gästförfattare

Jag är förstelärare och undervisar i årskurserna 1-3. För mig är det viktigt med en trygg och tillåtande lärmiljö, där elever möts av respekt från både kamrater och vuxna, en miljö med god kommunikation, förståelse och variation.

Hattie och Wiliam är stora inspiratörer och det formativa arbetssättet har tilltalat mig länge. Jag provar och utvecklar olika metoder och modeller för att fånga det som fungerar för den grupp jag arbetar med för tillfället. Det ska vara tydligt vilka mål vi strävar mot, varför vi arbetar mot dem och hur vi ska nå dem. Eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och få tillit till sina förmågor och utveckla dem. Lärandet sker när det finns i ett sammanhang, så därför strävar jag efter att arbeta ämnesövergripandande.

När jag stötte på Kooperativ lärande var det som att sista pusselbiten föll på plats för mig. Jag har fått svar på HURet till VADet. Hur jag kan skapa uppgifter som aktiverar och visar elevers lärande. Hur jag aktiverar eleverna till ägare av sitt eget lärande och hur jag aktiverar eleverna som undervisningsresurser för varandra. På köpet har jag fått en aktiv och mer fokuserad grupp då de vet vad de ska göra och där alla är aktiva och tränar den sociala kompetensen. Genom att arbeta utifrån olika kooperativa strukturer har klassen ändrat sig från att ha varit jag-inriktade och tävlingsinriktad till att stötta och samarbeta. De har lärt sig att diskutera och använda sina kunskaper för att lösa olika uppgifter. De till och med tackar varandra för hjälpen.

Följ gärna min blogg Klassrumsglimtar där jag en gång i veckan berättar om mitt arbete.

_______________________________________________________________________________________

Materialet på den här bloggen ligger under en Creative Commons-licens. Det är okej att använda allt i ditt klassrum, men om du kopierar texter eller sprider mallar osv ber vi dig ange var du har fått materialet ifrån. Tack!

Med detta sagt så hoppas vi att ni har blivit intresserade av vad kooperativt lärande är och vågar prova på det själva. Här på bloggen kommer vi att dela med oss av tankar och idéer samt olika grundövningar som går att utveckla i flera steg och anpassa efter just er nivå. Så följ oss om ni, precis som vi, vill upptäcka och utveckla Kooperativt Lärande!