Tidslinje i par med switcheroo

Att bygga tidslinjer i par eller mindre grupper ger eleverna ett utmärkt tillfälle till att få argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser (ur kursplan i SV – LGR11). Eleverna får också arbeta praktiskt kring begreppen dåtid, nutid och framtid. Du som lärare kan gå runt i klassrummet och lyssna på diskussionerna och höra hur eleverna argumenterar för det som de tror på.

Detta har både Pernilla, Jennie och jag testat. Pernilla gjorde det i lär-par i årskurs 2, Jennie gjorde det i lär-grupper i årskurs 2 och jag har provat det i tillfälliga par i årskurs 1. Denna uppgift går utmärkt att använda i äldre åldrar genom att byta ut några av bilderna mot ex. antiken, renässansen och upplysningstiden samt bilder på olika uppfinningar eller ledare under epokerna.

 

 

I min grupp började jag med att samla eleverna på mattan och repetera vad en tidslinje var för något. Därefter berättade jag att de i par skulle få 10 bilder som de skulle sortera i en tidslinje. Jag berättade att målet för övningen inte var att få alla rätt, utan målet var att båda i paret skulle få prata och berätta vad hen tyckte. Därefter modellerade jag hur övningen skulle gå till tillsammans med en elev. Vi tittade på vårt T-kort för att få hjälp i hur man turas om att tala.

Jag delade in eleverna tillfälliga heterogena par. Paren fick sina bilder och började sortera. Det blev intressanta diskussioner där eleverna pratade om att pyramiderna inte kan ha funnits före dinosaurierna för att pyramiderna byggdes av människor och människor levde inte med dinosaurier. De diskuterade och pratade om att bilen måste ha uppfunnits efter att pyramiderna byggdes, eftersom det inte fanns elektricitet eller lastbilar då de byggdes.

DSC_1540

När ett par var klara fick de gå igenom sin tidslinje och titta om de ville ändra något. Därefter fick en elev från varje par byta plats med varandra (enligt strukturen switcheroo). Personen som satt kvar fick berätta för sin nya kompis om hur de hade byggt sin tidslinje och varför de byggt som de gjort. Kompisen som kommit lyssnade och noterade om något var annorlunda från hur hen och hens kompis gjort. Därefter fick de återvända till sitt ursprungspar och berätta vad de sett hos det andra paret.

kooperativtlärande

Lämna ett svar