Struktur: EPA – enskilt, par, alla

Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade. Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. För att främja språkutveckling och lärande behövs meningsfulla interaktioner elever emellan. Vi behöver därför skapa många och varierande kommunikationsmöjligheter för eleverna.

EPAEtt sätt att göra detta är genom EPAenskilt, par, alla. EPA innebär att läraren ger en öppen fråga som eleverna först får fundera kring enskilt under en till ett par minuter och eventuellt skriva ner sina tankar. Sedan samtalar två elever tillsammans och berättar för varandra vad de tänker och tycker. Till sist lyfts parens tankar i hela gruppen.

Genom att använda EPA kan du skapa möjligheter för alla att delta genom att ge varje elev tid att fundera själv innan de influeras av vad andra säger. De får även chans att pröva sina tankar med en kompis innan de delar dem i helgrupp. De kan då hjälpa varandra att förstå och utveckla sina tankar, vilket ger osäkra elever större trygghet då de får en annan persons input. Under samma tid en lärare i traditionell undervisning kan engagera en eller två elever med frågor och svar, kan vi genom EPA aktivera ALLA elever. Elevernas tankar lyfts sedan i helgrupp där olika åsikter och lösningar får plats och eleverna kan bygga vidare på varandras idéer.

Att använda EPA ökar även elevernas metakognition och medvetenhet om sina kunskaper. I samtalen synliggörs eventuella missuppfattningar eleverna har och de får möjlighet att bearbeta dessa med hjälp av andra.

För att skapa ännu större aktivitet och större vilja att hjälpa varandra att förstå kan man använda sig av ”no hands up” – att läraren slumpmässigt väljer ut ett par eller en person i ett par som får dela en tanke som andra sen kan bygga vidare på. Detta gör att eleverna får större motivation att se till att både de själva och kompisen verkligen förstår och har någonting att bidra med, vilket leder till verkligt samarbete. EPA kommer från början från en forskare i USA och kallades listen-think-pair-share.

I all form av KL är det viktigt att eleverna tar ett personligt ansvar i gruppen och att de får incitament att undervisa varandra genom positivt ömsesidigt beroende. Vi kan då få eleverna att jobba mot ett gemensamt mål att alla i gruppen lär sig. EPA är ett sätt att stärka detta ömsesidiga beroende och skapa verkligt utvecklande elevinteraktion.

 

EPA1200

Grafik: Martin Silfvast

EPA kan användas i alla ämnen och inom alla ämnesområden samt vid många typer av uppgifter. Det kan användas som introduktion till ett arbetsområde, i utvärdering, i klassråd, i problemlösning och mycket mycket mer.

När du känner att du bemästrat EPA i ditt klassrum och du vill ha omväxling kan du testa några varianter på EPA. HÄR finns tips och fler varianter.


Klassexempel

66 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s