Struktur: Berätta Mera /Berättaren

Berätta Mera är en lättare version Hitta en kompis. Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra.

  1. Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex. Vad har du gjort i helgen? Hur lärde du dig cykla? Vad gillar du att äta? Vad tyckte du om boken vi läst? Berätta något du vet om stenåldern. Vad har du lärt dig idag?
  2. Eleverna rör sig runt i klassrummet med ena handen uppsträckt.
  3. Eleverna hittar någon med handen uppe och gör ”High five”.
  4. Eleverna turas nu om att berätta något om det tematiska innehållet.
  5. Eleverna tackar varandra, räcker upp handen och hittar en ny kompis att samtala med.
  6. Repetera tills du är nöjd. Du kan avsluta med att låta eleverna summera något varje elev minns från samtalen med andra.

Variant: Sätt på musik. När du stannar musiken vänder de sig till den som är närmast, gör high five och samtalar med varandra tills musiken startar igen.

berattaren1200

Grafik: Martin Silfvast

 


Klassexempel

26 kommentarer

Kommentera