Kunskapskedjan: Rymden

Vi har i årskurs 3 arbetat med rymden. Eleverna har fått skriva sin egen “Guidebok till rymden”. De har också tillsammans i grupper gjort egna GOTD om planeter. Innan vi startade upp arbetsområdet fick varje elev ett VÖL-schema där de fick fylla i vad de Vet om rymden och vad de Önskar veta om rymden. Nu i slutet av arbetsområdet är det då dags för den sista rutan: vad de Lärt sig. För att synliggöra vad de lärt sig så använde jag mig av strukturen Kunskapskedjan. Jag hade först tänkt att göra den i halvklass eftersom det annars kan bli svårt att minnas allt. Men som ni alla vet, så blir det inte alltid som man tänkt sig – halvklasslektionen blev inställd och jag körde på i helklass. Jag valde att använda mig av den variant där det finns en skrivare med som skriver ned allt som de andra säger.

Jag började med att ställa alla elever i en ring där de fick hålla varandra i händerna för att bilda en kedja. Jag berättade att vi nu skulle försöka komma på så många saker som möjligt som vi lärt oss om rymden. En i taget fick säga ett ord eller en sak de lärt sig om rymden, sedan byggde nästa person på. Det kom fram många saker av det vi lärt oss: svarta hål, satelliter, galaxer, planeter, största planeten, dvärgplaneter, asteroider, rymdskräp, solsystem och mycket mer. Några tappade bort sig, men då kunde skrivaren hjälpa till och fylla i ett ord. När hela ringen gått runt var det min tur. Jag använde alla orden och satte in dom i meningar. Skrivaren fick sedan säga vad hen skrivit, sedan hjälptes vi alla åt att förklara vad alla orden betydde.

Efter att kunskapskedjan var avklarad så körde jag strukturen Berättaren för att eleverna skulle få dela något med varandra. Frågan som eleverna skulle svara på var: “Vad tycker du är det bästa du lärt dig om rymden, och varför?”. Jag satte igång musik och när musiken stannade samtalade eleverna med den eleven som var närmast. Det var flera spännande diskussioner som kom igång, inte bara kring de orden vi sagt i kunskapskedjan utan eleverna kom på många fler saker de lärt sig.

Jag avslutade lektionen med att eleverna fick fylla i den sista rutan i VÖL-schemat. Eleverna hade mycket att skriva och många använde baksidan av papperet för att rutan inte räckte till.

Kooperativt_larande_kunskapskedjan1

kooperativt_larande_kunskapskedjan2

Lämna ett svar