Hör vi ihop? och Visa!: Matematik

Matematik för mig och min klass är ett aktivt ämne med mycket samtal och interaktioner. De har roligt och jag märker att de lär sig mer på detta sätt. Den här veckan arbetade vi med strategier för addition och subtraktion. Vi började med att med en EPA fundera på vad addition är. Vi kom fram till att addition är plus och att man lägger ihop. Jag påminde också om begreppet summa. Vi gjorde sedan strukturen Hör vi ihop? Först tränade vi på frågan de skulle ställa: Vilken summa har du? Genom att varje gång repetera begreppet får det chans att sätta sig. De fick var sitt additionstal som de först själva skulle räkna ut. Praktiskt material fanns framme för de som ville använda det. Sedan gick de omkring i klassrummet och försökte hitta den personen som hade ett tal med samma summa som de själva. Detta var väldigt roligt så vi gjorde det tre gånger. Sedan gjorde vi en EPA kring vad subtraktion är (minus, ta bort, skillnad) och jag påminde om begreppet differens. Vi tränade tillsammans på frågan: Vilken differens har du?. Jag delade ut subtraktionstal och eleverna frågade varandra tills de hittade den de hörde ihop med.

IMG_5157

Nu var det dags för att testa en ny struktur: Visa! Jag gjorde den denna gång utan rollen ordfördelare så att det inte skulle bli för mycket. I efterhand hade det nog fungerat bra med rollen också, men vi får ta det nästa gång. Jag förklarade att vi nu skulle träna på att använda olika strategier när vi räknade, och att vi skulle träna på att förklara för varandra hur vi gjorde. Vad ska vi tänka på då? “Lyssna på varandra, låta alla prata”. Eleverna delades upp i grupper om 3 eller 4. De fick praktiskt material till sitt bord – tiotal+ental, miniwhiteboards och tallinjer. De fick sedan ett tal till gruppen. Var och en löste talet enskilt med hjälp av något material. När alla hade löst talet gick de varvet runt och visade och förklarade för varandra. De fick sedan ett nytt tal. Det märks att de blir bättre och bättre på att förklara hur de tänker och på att visa hur de har gjort för att lösa uppgiften. De blir också mer och mer självsäkra i hur de ska använda materialet. Eleverna var aktiva in i sista stund och fick mängder av chanser att befästa och dela med sig av sina kunskaper.

IMG_5162IMG_5190

Lämna ett svar