Gruppstärkande övningar

När en grupp ska arbeta och lära tillsammans behöver eleverna få lära känna varandra och bli rtygga med varandra. Vi behöver lägga lite tid och energi på detta. Trots att det kan kännas som att det tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. Många gruppstärkande aktiviteter kan dessutom göras tillsammans med ämnesinnehåll. En oerhört viktig uppgift vi lärare har är att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Här nedan följer exempel på hur du kan använda vissa strukturer för att stärka gruppkänslan, hjälpa eleverna att lära känna varandra och skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassen, för att sedan därifrån kunna använda samarbete i lärande grupper så effektivt som möjligt. För mer tankar och tips kring att skapa en undervisningsgemenskap kan du läsa HÄR och HÄR. För fler exempel på gruppstärkande och kooperativa aktiviteter se detta inlägg.

Ännu mer kring att arbeta gruppstärkande finns i vår nya bok Gruppstärkande ledarskap.

Namnlekar

Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Här följer några av dem:

  • Sitt i en ring. Gå laget runt och säg era namn. Målet är att se hur snabbt ni kan ta er runt hela cirkeln. Repetera och ta tid! Kör nu en ny runda, men den här gången säger varje person namnet på den som sitter till höger, nästa gång personen till vänster.
  • Sitt i en ring. En person står i mitten och säger “Jag vill byta plats med ……”. Personen byter sedan plats med den vars namn hen sa, varpå den nya personen i mitten får säga “Jag vill byta plats med ……”.
  • Varje elev får en lapp med sitt namn på. Eleverna går runt i klassrummet. När de möter en annan person säger de “Hej, jag heter Anna, vad heter du?”, varpå den andra svarar “Hej Anna, jag heter Ali.” De byter sedan lapp med varandra. Nästa gång de möter någon ska de säga namnet som står på lappen de har i handen. När alla fått tillbaka sitt eget namn är leken slut.

Hitta likheter

Nedan beskrivs några övningar som bygger på att hitta likheter mellan eleverna. På så lär de känna varandra samtidigt som vi hjälper dem att lägga en gemensam grund de sedan kan bygga relationer utifrån.

  • Sitt i en ring. Läraren eller en elev säger en mening om sig själv, t.ex. “Jag gillar godis” eller “Jag har ett husdjur”. Alla som tycker likadant räcker upp handen och säger “Jag med!”.
  • Fruktsallad. Läraren/eleven står i mitten och säger “Alla som gillar godis byter plats” eller “Jag gillar godis” varpå alla som håller med byter plats. Den som inte får en ny plats säger nästa påstående.
  • Läraren ber en elev hitta en annan elev som har någonting gemensamt med en själv. Det kan vara något hen redan vet om, eller så ställer hen lite frågor till de andra. Det kan t.ex. vara någon som har lika många syskon, samma färg på håret eller samma favoritsport. När den hittar någon byter de plats.
  • Läraren säger namnet på några elever som har något gemensamt. De ställer sig upp. De övriga eleverna ska gissa vad de som står upp har gemensamt.

Mina ord, dina ord

Strukturen Mina ord, dina ord går enkelt att göra som en lära känna-övning. Eleverna skriver först ner sina egna ord. Det kan vara 5 saker de tycker om, 5 ord som beskriver dem eller svar på bestämda frågor (t.ex. favoritfärger, fritidsintressen, favoritdjur). Eleverna går sedan runt i klassrummet. När de möter en kompis berättar de en sak om sig själv (Jag gillar fotboll) varpå kompisen skriver “fotboll” och namnet på den som sa det under “dina ord”. De får inte byta ord med en person mer än en gång.


Hitta en kompis

En variant av Hitta en kompis går också att göra som gruppstärkande övning. Den kallas ibland för “Hitta någon som…” eller “Find someone who…”. Varje elev får ett papper med rutor innehållande olika påståenden, t.ex. “har två syskon”, “älskar fotboll”, “tycker om att laga mat”. Eleverna vandrar sedan omkring i klassrummet och ställer frågor till varandra. Målet är att hitta någon (inte samma två gånger) som svarar JA på varje fråga. Den personen skriver då sitt namn i rutan. Ett alternativ är att eleverna i rutorna skriver saker om sig själva, t.ex. “har en hund”, “gillar basket”, “favoritfärg blå” och sedan ska hitta någon som har/tycker likadant som dem själva.


Berätta mera

Med hjälp av strukturen Berätta mera kan du enkelt starta och avsluta dagen eller lektionen på ett sätt där eleverna ser varandra och hör varandra i en positiv interaktion. Du skapar på så sätt positiva upplevelser mellan eleverna samtidigt som de lär sig mer om varandra. Eleverna kan till exempel berätta om sin favoritfärg, favoritmat eller favoritsport. På morgonen kan de berätta om vad de åt till frukost, hur de tog sig till skolan eller något de såg/hörde på vägen. Innan lektionen/dagen slutar kan de berätta om något de lärt sig, något de tyckte var spännande/roligt, något snällt någon gjort mot dem eller som de gjort mot någon annan.


Hör vi ihop

Det är viktigt att eleverna får träna på att våga – våga säga vad de tycker, våga visa känslor, våga vara sig själva – utan att riskera att bli skrattade åt eller retade. Strukturen Hör vi ihop passar här bra. Dela ut ett papper med ett ord på till varje elev (3-4 elever får samma ord). Orden kan t.ex. vara en känsla, ett djur eller ett verb. Eleverna går sedan runt i klassrummet och visar känslan/djuret/verbet med ansiktet och kroppen. Utan att prata ska de hitta de klasskamrater som har samma ord som de har – de som de hör ihop med. Uppmuntra eleverna när de vågar ta ut svängarna för att skapa ett klassrum med högt i tak och mycket skratt.


Hörnsamtal

Strukturen Hörnsamtal är ett enkelt och roligt sätt att engagera eleverna i samtal där de får lära sig mer om varandra. Som teman i hörnen kan ni ha ämnen som: berätta om en sport du gillar, berätta om ett djur du gillar, berätta om en bra bok du läst, berätta om vad du gillar att göra på fritiden, osv.


Trestegsintervju

Med hjälp av strukturen Trestegsintervju kan eleverna lära känna varandra bättre. Innan själva intervjuandet börjar kan eleverna i par eller grupper (med t.ex. EPA, Mötas i mitten eller Huvuden ihop) komma på frågor som är bra att ställa (t.ex. Hur många syskon har du? Vad är din favoritfärg?). Låt dem välja ut några frågor och samla ihop frågorna från klassen. Välj ut några som alla ska använda eller låt grupperna som ska intervjua varandra välja tillsammans. Använd sedan frågorna i strukturen Trestegsintervju. Som avslutning kan de t.ex. få berätta några likheter eller skillnader för hela klassen eller presentera en kompis.


Inre-yttre cirkel

Med strukturen Inre-yttre cirkel kan eleverna på kort tid få chans att prata med många av klasskamraterna. Eleverna sitter i två cirklar mot varandra. Ge en instruktion om vad eleverna ska prata om, t.ex. säg vad du heter och en sak du tycker om, berätta om några saker du har hemma i ditt rum, berätta om din favoritårstid. När båda i paret berättat flyttar den yttre cirkeln ett steg så att de sitter mot en ny person.


Ställ er i ordning

Låt eleverna ställa sig på led efter en instruktion, t.ex från längst till kortast, från yngst till äldst, efter antal syskon eller längd på håret. För att göra det svårare kan du ta tid eller låta dem försöka utan att prata.


Skapa tillsammans

Skapa någonting tillsammans! Kanske en låt, en ramsa, en logga eller en tavla gjord av massa pusselbitar där varje elev målar en och alla sedan sätts ihop.

10 kommentarer

Lämna ett svar